Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Projektet stödjer SMF i ansökan / genomförande av projekt i H2020 / Eurostars

EUSMEsupport ger kostnadsfri rådgivning till svenska, små- och medelstora företag i syfte att öka svensk medverkan i Horisont 2020 och Eurostars. De deltagande organisationerna i projektet finns representerade geografiskt i hela landet och har en tvärvetenskaplig kompetens samt stor erfarenhet av ansöknings- och projektstöd till SMF.

Syfte och mål

Syftet med EUSMEsupport-projektet är att stödja svenska SMF som ansöker om eller genomför projekt i Horizon 2020 eller Eurostars. Projektet bidrar därigenom till att en större andel av de beviljade medlen inom de båda programmen går till svenska SMF. Stödet innefattar support både före och under ansökningsprocessen samt under pågående projekt. Företagen kommer vid behov också att slussas vidare till annat SMF-stöd inom ramen för EENs verksamhet.

Utmaning

Svenska företag kan bli bättre på att få fler ansökningar godkända och därmed få mer finansiellt stöd från EU. Mindre företag har ofta inte samma resurser internt som större företag har och har därför svårare att stå sig i konkurrensen där man behöver kunna tolka regelverk och leta finansieringsmöjligheter samt också veta hur man skriver en lyckad ansökan.

Lösning

Projektet är indelat i 5 arbetspaket; AP1 Projektledning, AP2 Kommunikation & information, AP3 Finansieringsmöjligheter, AP4 Ansökningshjälp & projektstöd, AP5 Utbildning för SMF samt internt. Projektet ska marknadsföra sig i relevanta kanaler och forum. Företagens behov ska analyseras för att antingen slussas vidare i projektet och få ansökningshjälp och projektstöd eller till annan lämplig instans utanför projektets ramar. EUSMEsupport håller också regelbundet utbildningar för företagen hur de skriver en ansökan eller coachning inför pitchning i Bryssel.

Effekt

EUSMEsupport bidrar till att fler svenska företag utreder sina möjligheter att ansöka inom Horizon 2020 och/eller Eurostars. Företagen skickar in fler ansökningar av högre kvalitet och lyckas bättre i utvärderingen. Detta kommer leda till att fler svenska SMF når en bredare marknad och ökar sina möjligheter till internationalisering.


Sammanfattning

Projektnamn

EUSME Support

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

3 år

Total budget

24.000.000 SEK

Partner

SwedenBio, LTU Business, IVL Svenska Miljöinstitutet, RISE IVF, RISE, Uminova, Invest In Skåne, RISE Innventia

Finansiärer

Vinnova, Tillväxtverket

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

8.Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Kontaktperson

Jenny Goodwin

Forskningssupport

Läs mer om Jenny

Kontakta Jenny

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.