Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Produktpass som möjliggörare för cirkulära möbelflöden

Det behövs radikala förändringar i hur vi använder våra resurser, där produkter och komponenter används betydligt länge, av fler och återvinns i mycket högre grad än idag. I många fall finns det tekniska lösningar att utgå ifrån eller bygga vidare på, men för att komma hela vägen behövs innovation i hur vi samverkar mellan parter.

Digitalisering och informationsdelning ger förutsättningar att möjliggöra ett språng i utveckling mot cirkulära flöden. Projektet Produktpass som möjliggörare för cirkulära möbelflöden har som mål att förbereda den svenska möbelindustrin för det i EU föreslagna produktpasset för möbler och tillsammans i värdekedjan vidareutveckla konceptet produktpass till en drivkraft för att främja ökad innovation, cirkularitet och konkurrenskraft genom hela värdekedjan. I ett spårbarhetssystem, likt det som ett produktpass efterfrågar, där information följer med produkter kan en mängd aktörer, såväl leverantörer som kunder och återvinnare, bidra till produktens många och långa liv.

Arbetet är tvärvetenskapligt och innefattar omvärlds- och behovsanalys, utveckling och testning av tekniska lösningar och prototyper, exemplifiering av affärsmodeller och analys av vilka systemeffekter och systemsvagheter som behöver adresseras för att accelerera cirkulär omställning genom ökad datadelning. Projektet leds av Chalmers Industriteknik, RISE samt Antrop och samlar 15 partners från hela affärsekosystemet för cirkulära möbelflöden; från producenter, återförsäljare, återbrukare och inredare, till kunder, bransch- och standardiseringsorganisationer och teknikföretag.

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
17.Genomförande och globalt partnerskap
Hanna Linden

Kontaktperson

Hanna Linden

tf Affärs-och innovationsområdeschef

+46 10 228 46 75

Läs mer om Hanna

Kontakta Hanna
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.