Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Produktion av Single cell proteiner från restströmmar i bioraffinaderi

Bioraffinaderier baserat på vallgrödor är ett intressant koncept som kan bidra med miljöfördelar och en ökad självförsörjningsgrad. Detta projekt fokuserar på förbättring av ett storskaligt bioraffinaderi baserat på färsk vall, vi hoppas kunna producera single cell protein från restströmmar som finns i ett sådant bioraffenaderi.

Syfte och mål

Projektets mål är att förbättra lönsamheten i storskaliga vallbioraffinaderier genom att producera single cell protein (SCP) från restströmmar som återstår efter utvinning av protein för enkelmagade djur. I ett sådant bioraffinaderi produceras grönt protein för enkelmagade djur från den flytande fraktionen efter pressning men potential finns att ta fram produkter med högt förädlingsvärde från presskakan samt andra rester för att förbättra utnyttjandet och föra vallbioraffinaderiet närmare kommersialisering. 

Utmaningar och möjligheter

En utmaning som har lyfts är att det visat sig svårt att få till lönsamheten i dessa typer av anläggningar till följd av att nyttjandegraden blir låg om de endast drivs under sommarhalvåret då färsk vall finns tillgänglig. Tanken är därför att utnyttja anläggningen under vinterhalvåret för SCP-produktion. Ett mål med produktion av vallprotein är att kunna ersätta sojaprotein, men slutsatsen var att för att nå lönsamhet då proteinkoncentratet ersätter GMO-fri konventionell soja krävs såväl drift året runt som lägre pris/råvarukostnad för vallen. Det finns ett starkt intresse för att använda restströmmar som odlingssubstrat för SCP då de förväntas bidra till en cirkulär ekonomi och lägre kostnader. SCP har stor potential för användning som foderråvara, det protein som produceras har i försök visat sig kunna ersätta soja i foder till fisk och enkelmagade djur. Marknadspotentialen är stor då det finns en strävan efter att ersätta både sojaprotein och fiskmjöl i djurfoder med mer hållbara alternativ.

Genomförande

Inom projektet vill vi i labförsök producera SCP från den brunjuice som är en restström från vallproteinproduktion. Dessutom ska presskakan från den proteinutvinningen ensileras och pressas igen för att använda även pressjuicen för att odla SCP på. 

Mål

Projektets mål är att utvärdera SCP produktion från brunjuice från färsk vall och pressvätska från ensilerad fiberfraktion med avseende på utbyte och kvalitet.

 

Sammanfattning

Projektnamn

Single cell protein från vall

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektledare, deltagare

Projektstart

Varaktighet

1.5 år

Total budget

649 000

Partner

Västra Götalandsregionen

Projektmedlemmar

Carina Gunnarsson

Kontaktperson

Carina Gunnarsson

Forskare

+46 10 516 69 32

Läs mer om Carina

Kontakta Carina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Emil Thalén

Kontaktperson

Emil Thalén

+46 10 516 67 47

Läs mer om Emil

Kontakta Emil
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.