Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

POPFREE steg två – främjande av PFAS-fria alternativ

POPFREE är ett tvåårigt innovationsprojekt som syftar till att hitta och främja alternativa lösningar fria från poly- och perfluorerade ämnen (PFAS) till konsumenter i samverkan med industrin. Tvärvetenskapligt samarbete kommer att bidra till säljbara PFAS-fria produkter, kompetenta köpare, minskad miljöpåverkan och konkurrenskraftig industri.

Syfte och mål

POPFREE syftar till att bidra till främjande av marknadsförbara PFAS-produkter genom att utveckla konkurrenskraftiga alternativ med minskat miljöavtryck och ökad efterfrågan på marknaden.

Utmaning

Per- och polyfluorerade ämnen är syntetiska kemikalier (PFAS) har på grund av sina attraktiva egenskaper under många år använts inom en rad olika tillämpningar, exempelvis brandskum, textilimpregnering, livsmedelsförpackningar, skidvala, kosmetik och olika ytbeläggningar. PFAS har stora miljö- och hälsoeffekter och finns idag i betydande halter i 144 allmänna vattentäkter i Sverige. Trots detta är endast perfluoroktan-baserade substanser (PFOS) begränsade av regelverk, till stor del beroende på att det saknas konkurrenskraftiga alternativ.

Lösning

I detta projekt ska ett tvärvetenskapligt konsortium utföra funktionell utvärdering av fluorfria lösningar.  Information om deras hälso- och miljöpåverkan, inklusive diffus emission, ska samlas in och ett livscykelperspektiv kommer att tas i projektet för att identifiera de mest lovande alternativen. Kommunikationskanaler, såsom webbplatser eller sociala medier, kommer att inrättas för att utbilda tillverkare och konsumenter och hjälpa dem att göra medvetna val.

Effekt

Genom att driva utvecklingen av alternativa lösningar kommer detta projekt att underlätta genomförandet av nya policyer och regler. Nya tekniska lösningar och kompetenta köpare längs värdekedjan bidrar till minskad miljöpåverkan och en hållbar industriell utveckling.

Sammanfattning

Projektnamn

POPFREE steg två

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

2017-11-14 – 2020-01-30

Total budget

22 774 687 sek

Partner

29 partners är med i projektet och representerar producenter av kemikalier och alternativa lösningar, tillverkare av produkter för B2B och konsument produkter, organisationer och akademiska partners.

Finansiärer

Vinnova

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

12.Hållbar konsumtion och produktion
17.Genomförande och globalt partnerskap
Lisa Skedung

Kontaktperson

Lisa Skedung

+46 70 619 60 16

Läs mer om Lisa

Kontakta Lisa
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.