Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Circular PSP

Plattform för offentliga tjänster för cirkulära kommuner

Circular Public Service Platforms for Circular, Innovative and Resilient Municipalities through Pre-Commercial Procurement (CircularPSP) projektet syftar till att påskynda den digitala övergången till en cirkulär ekonomi genom att planera, upphandla och genomföra innovativa CE-lösningar i hela Europa.

CircularPSP

Utmaningen
För European Green Deal är det avgörande att förverkliga en grön, hållbar och cirkulär ekonomi i Europa. En ekonomi med inriktning på cirkulär ekonomi kommer att bidra till att uppnå klimatneutralitet till 2050 och uppfylla målen för hållbarhetsmålen för 2030, samt att säkerställa långsiktig konkurrenskraft för europeiska företag. Endast 10 % av städerna har dock kommit långt med den cirkulära övergången, eftersom den är särskilt komplex, och städerna behöver IKT-stöd för att strukturera sina åtgärder och göra det möjligt för dem att lära sig av varandra. Städerna och de små och medelstora företagen behöver stöd för att kunna omsätta den växande kunskapen om cirkulär ekonomi i praktiken.

Strategi 
Köpargruppen och Prioriterade Partner söker en ny grön digital plattform som gör det möjligt för hela den kommunala verksamheten (staden) och den lokala ekonomin (marknaden) att välja, öppna och konsumera befintliga och nya data. Lösningen är att stödja affärsprocesser och arbetsflöden för att planera, upphandla och genomföra innovativa CE-lösningar i hela Europa snabbare och i större volymer. För att möjliggöra övergången kommer leverantörerna att svara på det otillfredsställda behovet av IKT-innovation i den övergripande kombinationen av tre strategiska digitala tekniker: 1) skalbara plattformar för användare i städer och små och medelstora företag, 2) analys av CE-data med hjälp av EU:s taxonomi och öppna länkade data och 3) behandling av naturligt språk (NLP) för att bryta språkbarriärer inom och utanför EU.

Konsortium
CircularPSP samlar sju upphandlare från sju länder, som representerar 45 miljoner medborgare, för att investera 5,64 miljoner euro i FoU för att ta itu med den gemensamma utmaningen att påskynda den digitala övergången till en cirkulär ekonomi (CE). Inköpsgruppen representerar mycket attraktiva nationella marknader (Tyskland, Finland, Turkiet, Sverige, Irland, Portugal, Slovenien) med stöd av en prioriterad partner i Storbritannien, inklusive huvudstäder med globalt inflytande (Berlin, Helsingfors, London, Istanbul). Konsortiet representerar europeiska CE-övergångs- och PCP-ledare inom vetenskap och praktik.

Projektkonsortium

Huvudupphandlare: Istanbul Metropolitan Municipality

Köpare grupp: Circular Berlin (Tyskland) + Forum Virium Helsinki (Finland) + Sandyford Business District (Irland)  + Município de Guimarães (Portugal) + Sveriges Kommuner och Regioner (Sverige) + Skupnost občin Slovenije (Slovenien)

Stödgrupp: Empirica (Tyskland) + RISE Research Institutes of Sweden (Sverige) + Energy Efficiency in Industrial Processes (Belgien); Tages (Turkiet); ReLondon (Storbritannien)

Följare: Spandau (Berlin, Tyskland).

Detta projekt har fått finansiering från Europeiska unionens program Horizon Europe för förkommersiell upphandling, under bidragsavtal nr 101092208.

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

12.Hållbar konsumtion och produktion
Emanuela Vanacore

Kontaktperson

Emanuela Vanacore

Researcher

+46 10 228 40 35

Läs mer om Emanuela

Kontakta Emanuela
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Expertis

Upphandling för cirkulär ekonomi

Expertis kring upphandling, i synnerhet offentlig upphandling av varor och tjänster förenliga med principerna för cirkulär ekonomi. Expertisen innefattar cirkulär ekonomi- och inköpsstrategi, kriterier/indikatorer för cirkulär eko…
Projekt

ReAlisering av Cirkulär Ekonomi i Samhället

I projektet fokuserar vi på och underlättar konkreta testfall av cirkulära innovationer genom verkliga scenarier som kommer att drivas i samarbete med projektparterna, tre svenska kommuner. Vi analyserar effekter och samhälleliga …
Berättelse

Så kan cirkulära upphandlingar driva innovation

De offentliga upphandlingarna är en av de snabbaste vägarna till att styra om Sverige mot en mer cirkulär ekonomi. Bättre research och tät feedback mellan upphandlare och leverantör är två avgörande faktorer för att boosta inköpsp…
Berättelse

Så kan offentliga upphandlingar driva på cirkulär omställning

Offentlig upphandling och kravställning kan spela stor roll i övergången till en cirkulär ekonomi. – Någonstans handlar det om att man kan göra stor skillnad om man upphandlar klippta gräsmattor snarare än gräsklippare, säger Loui…
Berättelse

Framtidens cirkulära upphandlingar ska förändra våra köpmönster

2020 genomfördes offentliga upphandlingar till ett värde av närmare 900 miljarder kronor. Kan upphandlingar vara ett snabbspår till att ställa om mot en cirkulär ekonomi, och vad tycker utförarna? Eva-Lotta Löwstedt Lundell, VD fö…