Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Man som tittar på avgångstavlan på Oslo station
Foto: Photo by Erik Odiin on Unsplash

Open Mobility Data in the Nordics

Tillgång till data från kollektivtrafiken är en nyckelfaktor för att kunna utveckla nya smarta transportlösningar i våra städer. I projektet ODIN går de nordiska aktörerna inom kollektivtrafiken samman i en satsning för att tillgängliggöra öppna data av hög kvalitet som stimulerar nya mobilitetstjänster.

ODIN samlar de ledande och nationellt ansvariga aktörerna från Sverige, Norge, Finland och Danmark inom öppna kollektivtrafikdata. Syftet med samarbetet är tredelat:

  1. Att sänka trösklarna för utvecklare av mobilitetstjänster på en nordisk nivå
  2. Att använda kommande EU-förordning som en hävstång för att öka den Nordiska marknadens attraktivitet
  3. Att skapa förutsättningar för Norden som ett living lab för nya mobilitetstjänster

Samarbetet tar sitt ursprung ur ett gemensamt position paper och har sex fokusområden:

  1. Datamängder och tjänster
  2. Licenser och villkor
  3. Standarder och format
  4. Kommande EU-förordning
  5. Delad teknologi och öppen källkod
  6. Outreach och utvecklarupplevelse

Resultat

Som ett resultat av ODIN-samarbetet har en Nordisk NeTEx-profil skapats, baserat på det arbete som gjorts av Entur i Norge. Genom denna profil, uppfylls både kraven i EU-förordningen och kompatiblitet med viktiga ramverk som OpenTripPlanner. Den nordiska NeTEx-profilen hanteras av åtta ledamöter (två från varje land) och utses av ländernas resp. trafikverk.   

Sammanfattning

Projektnamn

ODIN

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektledning, facilitering och forskning

Projektstart

Varaktighet

3 år

Partner

EnTur, Samtrafiken, Trafikverket, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, HSL, Traficom, LMJ, SFMCON, Väylä

Finansiärer

Vinnova, Trafikverket

Projektets webbplats

Koordinator

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

11.Hållbara städer och samhällen