Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Ökad konkurrenskraft genom klimatdeklarerade produkter

Projektet syftar till att ta fram en förenklad miljödeklaration som objektivt och kostnadseffektivt beskriver varor och tjänsters miljöpåverkan med information som dels kan bidra till kundernas hållbarhetsarbete, och dels kunna bidra till en övergång till mer cirkulära material- och produktsystem.

Hållbarhet

Syfte och genomförande​

Underleverantörsföretag saknar ofta kunskap och vägledning om hur den framtida EU-lagstiftningen och standarder inom miljöområdet kan komma att påverka deras varor och tjänster. ​Framförallt de mindre och medelstora företagen måste därför stärka sin kompetens beträffande hållbar-hetsaspek­ter kopplade till områden som materialsubstitution, cirkulerade råmaterial, resurseffektiva produkter och processer i ett LCA-perspektiv. ​Syftet är att på en strategisk nivå hjälpa företagen att förstå hur förmågan att svara upp mot internationella standarder och hållbarhetskrav från kunder kan bidra till ökad attraktivitet, stärkt konkurrenskraft och förbättrad lönsamhet. ​Konkret innebär detta att ge företagens ledning och nyckelfunktioner insikt, kunskap och verktyg för att påbörja en grön industriell omställning och förnyelse i enlighet med bl a EUs  Green Deal där EU har förbundit sig att bli världens första klimatneutrala kontinent före 2050. ​

Målsättning​

Att med stöd av tillgängliga standarder kring produkters och processers miljöpåverkan, utveckla företagens  strategiska insikt kring det ekologiska perspektivet i hela värdekedjan, dvs hur man utgående från  etablerade och erkända standarder kan klimatdeklarera sina produkter och tjänster.​

Sammanfattning

Projektnamn

Klimatdeklarerade produkter

Status

Pågående

RISE roll i projektet

projektledare, projektdeltagare, projektsamordnare

Projektstart

Varaktighet

1 år

Total budget

1 800 000 SEK

Partner

Talent plastics Bredaryd AB, AGES Kulltorp, Novacast Systems AB

Finansiärer

Vinnova

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
12.Hållbar konsumtion och produktion
Marie Bom

Kontaktperson

Marie Bom

Miljökonsult

Läs mer om Marie

Kontakta Marie

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.