Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
förpackningsfilm
Foto: Karin Lindqvist

Ökad cirkularitet för flexibla barriärförpackningar av plast

Cirka 50% av konsumentplastförpackningarna består av film men bara en tredjedel som sorteras har kunnat materialåtervinnas, medan resten, som inkluderat flerskikts laminatfilmer, skickats till förbränning. Detta projekt har undersökt återvinningsbara alternativ med potential att öka sorteringsgraden i plaståtervinningsprocessen med totalt 10%.

Hur kan livsmedelsförpackningar bli cirkulära?

Flexibla livsmedelsförpackningar gjorda av plastfilm är speciellt utmanande då det gäller återvinning. De består ofta av flerskiktsfilmer med olika plaster i de olika skikten som ger önskvärda egenskaper såsom barriärfunktion t ex gastäthet, eller punkteringsskydd. Egenskaperna är viktiga för förpackningens funktion såsom att ge lång hållbarhet åt livsmedel men olika plaster i skikten medför att förpackningen inte kan återvinnas mekaniskt. En möjlig lösning är att gå över till filmer av monolaminat men dessa måste då ha motsvarande egenskaper som multilaminat.

Hela värdekedjan har arbetat tillsammans!

I projektet har partners från hela värdekedjan ingått: varumärkesägare, förpackningsproducenter med materialexperter; partner från insamlingssystemet: sorteringsanläggningsägare; partners från forskningsinstitut och plastfilmsproducenter. Dessa har arbetat tillsammans för att öka cirkulariteten hos flexibla plastförpackningar med barriär baserade på monolaminat (MoL) filmer. Baserat på en inledande marknadsundersökning valdes de mest lovande MoL -filmerna ut och testades för att öka sorteringsprocessens känslighet.

Återvinningsbarhet verifierades i RISE testbädd för plaståtervinning. Resultaten, som gett de vetenskapliga data som saknats, har använts för att uppdatera manualen för plaståtervinning, som ges ut av NPA (Näringslivets Producentansvar) och Svensk Plaståtervinning, för att vägleda förpackningstillverkare att välja återvinningsbara alternativ.

Bevisad funktionalitet och återvinningsbarhet 

Projektet har inkluderat tester som utförts av förpackningstillverkare för att verifiera processbarheten hos MoL -filmerna, så att övergången till återvinningsbara filmer blir så smidig som möjligt. Demonstration av återvinningsbarheten hos filmerna innebär att de behandlats genom mekanisk återvinning, dvs omsmältning och blandning med annan återvunnen plastfilm.

Recyclatet, dvs den återvunna plasten har testats i produktionen hos mottagare av återvunnet material som tillverkat en ny plast film. De positiva resultat som kommit fram innebär att tröskeln sänkts för förpackningstillverkare att omdesigna för ökad återvinningsbarhet och ger en sorteringsprocess justerad för ökad sorteringsgrad och cirkularitet av plastfilm. 

Projektet har letts av RISE tillsammans med Svensk Plaståtervinning, FTI AB (numera Näringslivets Producentansvar) och IVL Svenska Miljöinstitutet och finansierats av Vinnova - inom ramen för satsningen "Ökad resurseffektivitet för en cirkulär industri”. För att ta del av mer resultat hänvisas till länkarna nedan. 

 

Resultat-summering på svenska

Results english (pdf, 12.79 MB)

Sammanfattning

Projektnamn

Circ Pack

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

projektledare

Projektstart

Varaktighet

26 mån

Total budget

6 MSEK

Partner

IVL Svenska Miljöinstitutet, Svensk Plaståtervinning, FTI AB, Mondi, Kuraray, Peak Polymers, Wipak, AR Packaging, Estrella, Orkla Foods, Scan, Arla, Norrmejerier, ICA, Axfood, Tomra, Pre One International, Raniplast, Kullaplast, Otto Graf GmbH, Henkel

Finansiärer

Vinnova

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
Karin Lindqvist

Kontaktperson

Karin Lindqvist

Forskare

+46 70 780 62 62

Läs mer om Karin

Kontakta Karin
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Mattias Andersson

Kontaktperson

Mattias Andersson

Forskare

+46 10 228 48 13

Läs mer om Mattias

Kontakta Mattias
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.