Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Nyttiggörande av organiskt slam i metallindustri - OSMET 3.0

OSMET-projektet syftar till att tillämpa industriell symbios för att uppgradera och maximera värdekedjan av restprodukter som genereras från olika industrisektorer för metallurgiska tillämpningar och vidare, och på så sätt bidra till att mildra klimatförändringar, minimera rester till deponi och spara naturresurser.

Metall- och massa & pappersindustrierna är de två största industrisektorerna i Sverige och täcker över 70% av den industriella energianvändningen. Dessa industrier står inför stora utmaningar i att minska fossila koldioxidutsläpp och restmaterial till deponi, för att uppnå klimat- och miljömålen. I OSMET-projektet föreslås att rester från massa- & pappersbruk uppgraderas till värdefulla komponenter (C och CaO) som nyttiggörs i olika metallurgiska tillämpningar. I projektet tillämpar vi industriell symbios för att därigenom maximera hela värdekedjan för industriella restmaterial. Detta bidrar till att minska klimatförändringar, minimera mängden material till deponi, och spara naturresurser.

Projektet tillämpar ett systemperspektiv, där LCA används för att kvantifiera miljöprestandan och spatial systemanalys för att utvärdera nationell kapacitet. Olika systemnivåer och aktörer beaktas, såsom skogsindustrin, energiföretag, transportsektorn etc. Affärsmodeller vidareutvecklas för att maximera värdekedjorna även efter projektets avslut. Genom integrerade insatser ämnar vi demonstrera ett nordiskt koncept mot visionen för att nå de globala målen i Agenda 2030.

Sammanfattning

Projektnamn

OSMET 3.0

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Deltagare

Projektstart

Varaktighet

3 år

Total budget

19 454 996 SEK

Partner

Outokumpu, Stora Enso, Höganäs, Ingelia, SMA mineral, GRu Konsult, KTH, LTU

Finansiärer

VINNOVA Sveriges innovationsmyndighet

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
13.Bekämpa klimatförändringarna

Kontaktperson

Yoon Lin Chiew

Projektledare

+46 10 228 47 70

Läs mer om Yoon Lin

Kontakta Yoon Lin
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Emanuela Vanacore

Kontaktperson

Emanuela Vanacore

Researcher

+46 10 228 40 35

Läs mer om Emanuela

Kontakta Emanuela
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.