Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Nyhetsvarderaren_header
Foto: Ellen Franzén

Nyhetsvärderaren

Nyhetsvärderaren handlar om källkritik. I projektet samarbetar forskare, utvecklare och kommunikationsexperter med lärare och elever för att utveckla ett verktyg för att lära ut källkritik i digitala medier. Nyhetsvärderaren är ett samarbete mellan RISE, de ideella föreningen Vetenskap & Allmänhet & Uppsala universitet.

Nyhetsvarderaren_vågskål
Foto: Hanna Nordenö

Syftet med projektet är att utveckla ett verktyg som kan användas för att lära ut digital källkritik till både skolelever och allmänheten.

Forskning om källkritik har visat att det bästa sättet för att avgöra om en nyhet går att lita på eller ej, är att arbeta på samma sätt som professionella faktagranskare. Det är detta arbetssätt som verktyget ska lära ut. I verktyget ska man även kunna testa sin egen källkritiska förmåga, och granska nyheterna i sitt eget digitala nyhetsflöde.

Nyhetsvärderaren startade 2017 som ett så kallat massexperiment  som en del av vetenskapsfestivalen ForskarFredags. Då hjälpte över 5 000 elever till att testa verktyget på sina egna nyheter. Inför valet 2018 genomfördes Nyhetsvärderaren Valspecial, där elever hjälpte till att undersöka vilka politiska nyheter som fanns i deras flöden, och hur hur trovärdiga dessa var.

Projektet pågår till år 2021, under våren lanseras det slutgiltiga verktyget tillsammans med det självtest, ett fortsättningsprojekt, som drivits av Uppsala universitet. 

Forskning om källkritik tyder på att det är svårt att tolka nyheter på ett bra sätt – oavsett om man är barn, tonåring eller professor. Alla kan luras av vinklade och falska nyheter. Det bästa sättet att avgöra om nyheter går att lita på eller ej är att följa vissa vetenskapliga principer och hantera nyheter på samma sätt som professionella faktagranskare. 

Det räcker alltså inte att läsa nyheten noggrant eller att klicka sig vidare på samma sajt. För att avgöra trovärdigheten måste man lämna sidan och hitta andra uppgifter på andra webbplatser. Att avgöra trovärdigheten på en nyhet kan verka enkelt, men det krävs fokus och erfarenhet för att ingående granska en nyhet.

Det är viktigt att komma ihåg att det förstås också finns mängder av trovärdig information att hämta på nätet. Att dra slutsatsen att alla ljuger är lika fel som att förutsätta att alla talar sanning. Hotet från falska nyheter ska varken underskattas eller överdrivas. I Nyhetsvärderaren ser vi det som en utmaning som vi tillsammans hjälps åt att granska vetenskapligt.

Delar av projektet Nyhetsvärderaren har genomförts med hjälp av medborgarforskning. I medborgarforskning samarbetar forskare och frivilliga för att tillsammans ta fram ny kunskap. I Nyhetsvärderaren har svenska högstadie- och gymnasieelever samlat och granskat stora mängder nyheter från sina egna digitala flöden. Den här forskningen hade varit omöjlig att genomföra utan elevernas hjälp.

Två omgångar av medborgarforskning har hittills genomförts i Nyhetsvärderaren:

  1. Massexperimentet Nyhetsvärderaren (2017). Eleverna hjälpte till att undersöka vilka typer av nyheter som fanns i deras digitala flöden, och hur trovärdiga dessa var.

  2. Nyhetsvärderaren Valspecial (2018). Eleverna granskade vilka politiska nyheter som förekom i deras digitala flöden under veckan inför riksdagsvalet 2018, samt hur trovärdiga dessa var.

Flera tusen elever deltog vid respektive omgång och gav därmed ett viktigt bidrag till forskningen i projektet.

ForskarFredag slutrapport