Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
DynPT

Nya mätmetoder för dynamiska tryck- och temperaturförlopp

Industrins behov av tillförlitliga mätningar av snabba (dynamiska) förlopp möts av detta projekt som utvecklar spårbara dynamiska mätmetoder och tar kalibreringstjänster för dynamiska tryck och temperaturer till marknaden. RISE bidrar med kompetens inom spårbar mätteknik och teknologi för realisering av dynamiska tryck och temperaturer.

Projektet DynPT syftar till att förbättra noggrannheten och pålitligheten hos mätningar av dynamiska tryck och temperaturer.

Idag finns ett stort behov av att göra mätningar på snabba förändringar av tryck och temperatur. Exempel på tillämpningar är styrning av förbränningsmotorer och tester med explosiva varor. Dynamisk mätutrustning finns sedan lång tid tillbaka på marknaden men det finns ännu inga etablerade metoder för spårbara mätningar. Därför går det inte att säga något om noggrannheten hos dynamiska mätdata.

DynPT utgår från flera kompletterande metoder för realisering av dynamiska tryck och temperaturer för att bygga spårbarhetskedjor och för att göra jämförelser mellan dessa metoder och olika laboratorier. Resultaten kommer leda till att det kommer att vara möjligt att kalibrera dynamisk mätutrustning och därmed få kännedom om dynamiska mätvärdens noggrannhet.

Nyttan av projektet kommer att märkas inom alla tekniska områden där mätningar av dynamiska tryck och temperaturer sker. Detta kan till exempel yttra sig i effektivare och miljövänligare förbränningsmotorer, säkrare arbetsredskap och förbättrad medicinsk utrustning


Sammanfattning

Projektnamn

DynPT

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektdeltagare

Projektstart

Varaktighet

2018-2021

Total budget

1 596 195 EUR (EMPIR) + nationell medfinansiering (Vinnova m.fl.)

Partner

RISE, VTT, VSL, PTB, ENSAM, UME, NPL, KTH, DTU, Minerva, Wärtsilä, (Rise samt flera europeiska NMI:er, universitet och företag)

Finansiärer

EMPIR, Vinnova

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Gustav Jönsson

Kontaktperson

Gustav Jönsson

Forskare

Läs mer om Gustav

Kontakta Gustav

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.