Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Nya innovativa lösningar för morgondagens hälso-och sjukvård.

EIT Health önskade adressera utmaningen till sina partners, forskare, experter inom hälsa och sjukvård i en kreativ innovationsworkshop med fokus på vård i hemmet och data. Med en stark önskan att tänka nytt och innovativt, skulle de 120 deltagarna under 2 dagar förflytta perspektiv och tanke.

Istället för att snabbt tänka lösning, skulle vi fokusera på förståelsen av underliggande problem. I linje med hur Albert Einstein tänkte: — 'If I had an hour to solve a problem I'd spend 55 minutes thinking about the problem and 5 minutes thinking about solutions.'

Rise Interactive kontaktades och gavs förtroendet att designa, planera och genomföra en ny kreativ innovationsprocess, där EIT health delegaterna gavs stöd att kliva ut ur boxen för att tillsammans skapa förståelse, utforska hinder och problem – med människan i centrum.

Briefen

Målen

  • Workshop with engaging methodologies to build Innovation by Design projects
  • Needs & problems defined by research that engages network & knowledge

Syften

  • To build impactful Innovation by Design projects and empower need owners in EIT health partnerships
  • Highlight possibilities by use of empathy & experience methodologies to drive ideas and concepts.
  • Embrace new perspective, promote thinking out of the box and stir new ideas. Positioning and definitions of problems.

Resultaten

  • New ideas with high impact and disruptive solutions.
  • Approximately 30 concepts/project proposals for assessment (& development)

Idén med användaren i centrum, var att låta workshopdeltagarna sätta sig in i verkliga händelser som uppstår i situationer kopplade till hälsa och vård i hemmet. RISE presenterade en lösning att genom rollspel låta deltagarna tillsammans uppleva ett nytt sätt att ”fånga in” problem. Den är en engagerande metod som effektivt simulerar verkliga upplevelser vilket skapar förståelse och diskussion kring utmaningar och flaskhalsar för vård i hemmet i nuläget. En mängd problem identifieras och vilka underliggande faktorer som driver dem. Vi ville med processen ge stöd för effektivt lärande för att skapa insikter och förståelse för bakomliggande behov, organisation av olika system,- utifrån olika stake holders perspektiv. Med den här typen av verktyg och tillvägagångssätt, som grundas i gemensamma upplevelser och empati, skapas en ovärderlig förståelse för problembilden bland nyckelpersoner, intressenter och bland stake-holders inom hela värdekedjan.

Detta i sin tur ger bästa tänkbara förutsättningar för att med värdefulla nya insikter, i nya konstellationer och samarbeten, formulera skarpa mål och visioner.

Vårt arbete resulterade i en Innovationsprocess designad för att genom olika kreativa övningar och moment, slutligen resultera i konkreta förslag för innovativa kund- och användarinriktade lösningar och affärskoncept i linje med kundens önskemål.

Resultaten skapas, utvecklas och iscensätts gemensamt av deltagarna i prototyper, framtidsscenarier (filmer) samt affärskoncept/canvas. Dessa tas sedan vidare till en fördjupad utvärdering, analys och slutligen matchning av intressenter, entreprenörer och företag i efterföljande steg.

Design-teamet från RISE är mycket stolta över att ha fått det prestigefulla förtroendet att genomföra workshopuppdraget. Det är ett gott betyg för RISE designmetodik och övertygelse om att individens inneboende kreativitet kommer till sitt fulla uttryck i samarbete med andra.

To move focus and find new perspective, promote thinking out of the box and stir new ideas- kräver mod, förtroende för design och människor, och inte minst starkt ledarskap. Insikter som innovationsledningen inom EIT-health har bevisat.

Team: Christina Öhman, Hayley Ho, Wasim Brikham, Maarten Smith, Aslak Felin

Feedback från workshop deltagarna:

“Very useful and sometimes unexpected information coming out as a result of the process. The power of the role-play”

“Good inspiring event fitting new perspective on health care provision – from the view of different stakeholder.”

“It is possible to come from a very small and specific case to more general problem that can be solved and applicable to other areas”

“It took 1,5 day of intense interaction to come up with idea. Also you need to think of patient perception and adopt”

EIT Health Ideation 2-day workshop was arranged in collaboration with EIT Health, CLC’s, CEA, in Grenoble, January 15-16, 2018. 

“Thank you and your team for your professionalism and high level of engagement. I think we all learned a lot during those two day"

Sylvie Bove, Director EIT Heatlh

Är du också intresserad av att prova nya innovationsmetoder?

Sammanfattning

Projektnamn

Co-Imagine Tomorrow's Health Care

Status

Avslutat

Region

Utanför Sverige

RISE roll i projektet

Workshop design, planning, education, facilitation and documentation

Projektstart

Varaktighet

4 månader

Partner

EIT Health, CEA

Finansiärer

EIT Health

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
10.Minskad ojämlikhet
Hayley Ho

Kontaktperson

Hayley Ho

Researcher, Senior Designer

+46 70 357 89 93

Läs mer om Hayley

Kontakta Hayley
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.