Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Nya generationens blyfria mässingslegeringar

NEWLEAF:s målsättning är att optimera och utveckla framtida blyfria mässingslegeringar för att möta strängare krav och bidra till en fortsatt cirkulär, hållbar och effektiv mässingsindustri i Norden.

Bakgrund

Svensk mässingsindustri är i hög grad cirkulär genom ett samarbete där produktionen av mässing till stor del baseras på återvunnet material som återförs till producenten från kunderna som gjuter och bearbetar mässingen. Under det senaste decenniet har legeringar med låga blyhalter utvecklats och optimerats i flera forskningsprojekt för att ersätta traditionella mässingslegeringar med 2-3% bly. Störst fokus har varit på skärbarhet och produktivitet, och även på reningsmetoder från bly. Nya mer restriktiva regler om blyanvändning och blyurlakning till dricksvatten inom EU riskerar att göra så att de nyutvecklade blyfria legeringarna inte är godkända, vilket är ett stort hot mot branschen.

NEWLEAF fokuserar på att utveckla legeringar som klarar de nya kraven genom att utnyttja lärdomar från forskning som utförts och tillföra ny förståelse om korrosionsmekanismer och sambandet med blyurlakning till dricksvatten. Blyrening av skrot är centralt för en cirkulär produktion och teknikfronten kommer undersökas vidare och verifieras i större skala. Livscykelanalyser kring de alternativ som finns för produktion och rening som uppfyller de krav som ställs idag och i framtiden ska genomföras med fokus på koldioxidutsläpp och konsekvenser för mässingsbranschen. Det är viktigt att inta ett holistiskt perspektiv där alla parametrar beaktas för att uppnå en hållbar industri, produkternas livslängd såväl som blyurlakning.

Målsättning

NEWLEAF har som mål att utveckla och optimera blyfria mässingslegeringar för att möta kommande lagstiftning utan att kompromissa med materialegenskaper och med minimal inverkan på miljö och ekonomi. Legeringarna ska vara korrosionsbeständiga, säkra och ha lång livslängd samt fungera för effektiv produktion. De utvecklade legeringarna ska passa in i ett cirkulärt system och all utveckling ska ske med avseende på att optimera hela den cirkulära industrin som mässingsindustrin är idag, inte att optimera vissa parametrar på bekostnad av andra.

Förväntade effekter och resultat

NEWLEAF kommer att ta fram ny grundläggande kunskap om sambandet mellan korrosionsmekanismer, legeringssammansättning och urlakning av bly till dricksvattnet. Detta kan användas för optimering av legeringar samt produktionsprocesser samt bidra med data om klimatpåverkan från ett helhetsperspektiv. Resultat från NEWLEAF kommer att vara relevant indata till godkännandesystem för material i kontakt med dricksvatten på nationell och EU-nivå. Utifrån resultaten kommer branschen och myndigheter ha möjlighet att anpassa nya regelverk utifrån ett helhetsperspektiv.

Samarbetspartners

Arbetet inom projektet bedrivs i nära samverkan mellan 8 nordiska mässingsföretag och RISE och Swerim. Mässingsföretagen representerar hela mässingens värdekedja och livscykel, från materialleverantör till tillverkande företag till verktygsleverantör. 

Sammanfattning

Projektnamn

NEWLEAF

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

3 år

Total budget

8 600 000 SEK

Finansiärer

Vinnova, strategiska innovationsprogrammet för metalliska material

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

6.Rent vatten och sanitet
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Charlotta Obitz

Kontaktperson

Charlotta Obitz

Seniorforskare

Läs mer om Charlotta

Kontakta Charlotta
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.