Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Simulationresult

Ny metod för mätning av ultralåga vätskeflöden

Detta avslutade projekt syftade till att ta fram och verifiera en metod för kvantifiering av nanoflöden i vätskefas genom mätning av flödet i gasfasen.

Reglering av vätskeflöden i av storlekar mindre än 1 µl/min (nanoflöden) sker bl.a. inom medicintekniken. Riktigheten hos den alstrade flödesstorleken kan således ha inflytande på utfallet av terapeutiska behandlingar. 

Vid tiden för detta projekts genomförande användes huvudsakligen gravimetriska metoder för att bestämma flödesstorleken hos nanoflöden i vätskefas. Kortfattat beskrivet utförs gravimetriska flödesmätningar genom vägning av det ackumulerade flödet över en bestämd tid. Denna typ av mätmetod är tidskrävande och har även en lägre gräns för vilken flödesstorlek som går att mäta.  

Detta projekt undersökte möjligheten att kontinuerligt förånga ett nanoflöde av vätska och därefter mäta det resulterande gasflödet. Förångningen skedde i vakuum, d.v.s. vid tryck under vätskans mättnadstryck vid rådande temperatur. Flödesmätningen baserades på principen av uppkomsten av en flödesberoende tryckskillnad över en liten cirkulär öppning. Genom att trycket hölls under 1 Pa kunde molekylärt flöde antas och tillsammans med kännedom om öppningsstorleken  kunde enkla matematiska flödesmodeller tillämpas för att beräkna massflödet utifrån mätningar av tryckskillnaden.

 Projektet var ett samarbete mellan riksmätplatsen för volym och flöde samt riksmätplatsen för tryck och vakuum. Resultatet bevisade principen och publicerades i den refereegranskade vetenskapliga tidskriften Measurement.  

Sammanfattning

Projektnamn

LoFlo

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

koordinator

Projektstart

Varaktighet

1 år

Finansiärer

Vinnova

Projektmedlemmar

Extern press

Gustav Jönsson

Kontaktperson

Gustav Jönsson

Forskare

+46 10 516 51 53

Läs mer om Gustav

Kontakta Gustav
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontaktperson

Oliver Büker

Senior forskare

+46 10 516 58 89

Läs mer om Oliver

Kontakta Oliver
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.