Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Mat som innehåller hälsosamma ingredienser och har högt näringskvalitet

Nutritions- och hälsoindikatorer inom Livscykelanalyser (LCA) av livsmedel

Kosten påverkas både hälsan och miljön, då är alltså en nyckelfaktor för både hållbar utveckling och god folkhälsa. För att beslut om livsmedelsval, krävs metoder som kombinerar miljöpåverkan, näringsinnehåll och hälsopåverkan. Projektet syftar till att identifiera näringskvalitetsindex som är meningsfulla att använda inom livscykelanalys (LCA).

Projektets baseras på hypotesen att indikatorer som mäter livsmedels näringskvalitet och hälsopåverkan kan användas i LCA studier och därigenom öka förståelsen för hållbar produktion och konsumtion av livsmedel.

Projektet syftar till att utveckla råd om hur livsmedels näringskvalitet och hälsopåverkan kan inkluderas i LCA studier. Indikatorernas precision och användbarhet ska utvärderas vetenskapligt och i samverkan med industrin. Dessa indikatorer kommer att utvärderas genom validering mot hälsoutfall med hjälp av epidemiologiska metoder, där kostdata från en etablerad kostintervention (Västerbotten Intervention Study) utnyttjas.

De nya metoderna ska användas för att utveckla tillämpade verktyg som är praktiska för användaren och vetenskapligt baserade. I  livsmedelskedjan kan verktygen vara användbara i t.ex. produktutveckling, kommunikation till konsumenten och genomgående i arbetet för att förbättra hållbarheten i framtidens produktion och konsumtion av mat.

Sammanfattning

Projektnamn

Nutritionsindikatorer och LCA

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

19 månader

Partner

Göteborg Universitet - Sahlgrenska Akademi, avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition, Orkla Foods Sverige, Arla Foods, Fazer, Kronägg, IKEA

Finansiärer

Stiftelsen Lantbruksforskning

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
12.Hållbar konsumtion och produktion
Marta Angela Bianchi

Kontaktperson

Marta Angela Bianchi

Forskare

+46 10 516 67 42

Läs mer om Marta Angela

Kontakta Marta Angela
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.