Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Bild

Nord InC

Nord InC är ett kunskapscenters inom fysisk aktivitet och hälsa som förenar akademin, industri, föreningar och allmänhet i kvarkenregionen. Projektet strävar efter att sätta fysisk aktivitet och hälsa på kartan genom att stimulera innovation och utveckling som fokuserar på forskning och kompetensutveckling.

Nord InC logo

Syfte och mål

Den övergripande målsättningen är att etablera ett hållbart gränsöverskridande kompetenscentrum i form av en innovationsmiljö tillsammans med it-företag, hälsoleverantörer och testgrupper från Kvarkenregionen.

Utmaning

Stärka regionens konkurrenskraft, Motverka den demografiska utvecklingen kring ökad inaktivitet, Fortsatt samverkan inom träning, hälsa och välmående i Kvarkenregionen även efter projektet

Lösning

Att skapa ett gränsöverskridande kompetenscentrum.

Effekt

En hållbar dynamisk konkurrenskraftig innovationsmiljö för både forskning, näringsliv och intresseorganisationer och den omedelbara kunskapsförmedlingen mellan dem är en av många positiva konsekvenser av centret.


Sammanfattning

Projektnamn

Nord InC

Status

Pågående

Område

E-Hälsa

Region

Region Västerbotten

RISE roll i projektet

Projektpartner

Projektstart

Varaktighet

2 år

Total budget

€ 1.754.290

Partner

Umeå Univeristet, Västerbottens läns landsting, Kuortane Olympic Training Center, Folkhälsan Finland

Finansiärer

Botnia Atlantica

FN:s globala hållbarhetsmål

Hälsa och välbefinnande

Projektets webbplats

Projektmedlemmar

Evenemang

Kontaktperson

Fredrik Nilbrink

Senior Software Developer

+46706952065
fredrik.nilbrink@ri.se

Läs mer om Fredrik