Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
RISE Interactive Umea - Nordinc Innovation Center for Physical Activity and Health

Nord InC

Nord InC är ett kunskapscenters inom fysisk aktivitet och hälsa som förenar akademin, industri, föreningar och allmänhet i kvarkenregionen. Projektet strävar efter att sätta fysisk aktivitet och hälsa på kartan genom att stimulera innovation och utveckling som fokuserar på forskning och kompetensutveckling.

Syfte och mål

Den övergripande målsättningen är att etablera ett hållbart gränsöverskridande kompetenscentrum i form av en innovationsmiljö tillsammans med it-företag, hälsoleverantörer och testgrupper från Kvarkenregionen.

Utmaning

Stärka regionens konkurrenskraft, Motverka den demografiska utvecklingen kring ökad inaktivitet, Fortsatt samverkan inom träning, hälsa och välmående i Kvarkenregionen även efter projektet

Lösning

Att skapa ett gränsöverskridande kompetenscentrum.

Effekt

En hållbar dynamisk konkurrenskraftig innovationsmiljö för både forskning, näringsliv och intresseorganisationer och den omedelbara kunskapsförmedlingen mellan dem är en av många positiva konsekvenser av centret.

Sammanfattning

Projektnamn

Nord InC

Status

Avslutat

Region

Region Västerbotten

RISE roll i projektet

Projektpartner

Projektstart

Varaktighet

2 år

Total budget

€ 1.754.290

Partner

Umeå Univeristet, Västerbottens läns landsting, Kuortane Olympic Training Center, Folkhälsan Finland

Finansiärer

Botnia Atlantica

Projektets webbplats

Projektmedlemmar

Evenemang

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande

Kontaktperson

Fredrik Nilbrink

Senior Software Developer

Läs mer om Fredrik

Kontakta Fredrik
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.