Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu
Fotokollage Noll vibrationer

Noll vibrationsskador

Maskiner behöver inte vibrera och skada människor!
Vibrationsskador är den vanligaste orsaken till arbetssjukdom idag i Sverige. Projektets vision ”Noll vibrationsskador” skulle nås genom att åtgärda källan till problemet och minska vibrationsnivåerna i handhållna maskiner.

Samhällsaktörer i Sverige samlades i detta projekt för att ta ett gemensamt krafttag mot vibrationsskadorna. Vibrationsskador innebär stort personligt lidande och avsevärda kostnader för samhället och företagen då drabbade måste omplaceras eller sjukskrivas.

I projektet gick vi från enstaka lågvibrerande konceptprototyper till vibrationssanerade demonstrationsmiljöer. Detta i en avgränsad industriell produktionsmiljö på ett företag med full verksamhet och tillhörande produktivitets- och kvalitetskrav.

Mål

Målet var att med hjälp av nyutvecklad teknik och bättre användning av existerande kunskap ta bort vibrationsskadorna. Detta gjordes genom att utveckla lågvibrerande handhållna maskiner. Befintliga maskiner, som mejselhammare, mutterdragare och tandvårdsverktyg, byggdes om för att sänka vibrationsnivåerna. Tekniker som användes var balansringar och ATVA (Auto Tuning Vibration Absorber) samt traditionella vibrationsisolerande tekniker.

Fokus låg på att göra det möjligt att kravsätta, bedöma och därmed kunna tillverka och köpa in lågvibrerande maskiner. Målet var att vidareutveckla prototyperna så att den nya tekniken kan användas vid serietillverkning och säljas på en internationell marknad. Efterfrågan på lågvibrerande maskiner skulle också höjas genom ökad medvetenhet kring vibrationers skadlighet.

Deltagare

Maskinanvändare: Bilia Personbilar, Höganäs, Benders Sverige, Betonghåltagning i Göteborg, Finnveden Lastvagnar, Naturstenskompaniet, NCC, Swedish Rental Association, Skanska Sverige, Swimpex, Granit, Volvo Construction Equipment, Xylem Water Solutions Manufacturing

Maskintillverkare: Atlas Copco Industrial Technique, Chicago Pneumatics, Swepac, SETEK

Forskningsutförare: RISE, Göteborgs universitet, Lunds universitet, Malmö Högskola, Umeå Universitet, Chalmers

Referensgrupp: Arbetsmiljöverket, IF Metall, Teknikföretagen, Svenska Byggnadsarbetarförbundet, Sveriges Byggindustrier, Transportföretagen

Slutseminarium 18/11 2020

Inspelning seminarium del 1

Powerpoint från seminarium del 1:

Inspelning seminarium del 2:

Powerpoint från seminarium del 2:

Inspelning seminarium del 3:

Powerpoint från seminarium del 3:

Inspelning seminarium del 4:

Powerpoint från seminarium del 4:

Mer information

• NollVibCentrum
• Film: ”Maskiner behöver inte vibrera och skada människor” (6 min)
• Film: Teoriavsnitt ”Noll Vibrationsskador – Maskiner behöver inte vibrera och skada människor!” (30 min)
• Arbetsmiljö
 

Sammanfattning

Projektnamn

Noll vibrationsskador

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledare, Forskningsutförare

Projektstart

Varaktighet

2,5 år

Partner

Bilia Personbilar, Höganäs, Benders Sverige, Betonghåltagning i Göteborg, Finnveden Lastvagnar, Naturstenskompaniet, NCC, Swedish Rental Association, Skanska Sverige, Swimpex, Granit, Volvo Construction Equipment, Xylem Water Solutions Manufacturing, Atlas Copco Industrial Technique, Chicago Pneumatics, Swepac, SETEK, RISE, Göteborgs universitet, Lunds universitet, Malmö Högskola, Umeå Universitet, Chalmers, Arbetsmiljöverket, IF Metall, Teknikföretagen, Svenska Byggnadsarbetarförbundet, Sveriges Byggindustrier, Transportföretagen

Finansiärer

Projektet var finansierat av Vinnova inom Utmaningsdriven Innovation

Projektmedlemmar

Hans Lindell

Kontaktperson

Hans Lindell

Forskare

+46 70 780 60 02

Läs mer om Hans

Kontakta Hans
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.