Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Vibrationscentrum

Nätverket Vibrationscentrums mål är att minska vibrationsskador genom att åtgärda källan till problemet. Som medlem i nätverket får ditt företag kunskap och hjälp vidare i vibrationsrelaterade frågor.

RISE har lång erfarenhet av att arbeta med projekt och aktiviteter för att minska vibrationer i maskiner. Med Vibrationscentrum vill vi skapa ett nav där företag och organisationer kan dela kunskap, erfarenheter och få hjälp med olika vibrationsrelaterade frågor.

Nätverket Vibrationscentrum är under uppstart och vi räknar med att vara igång hösten 2020. 

Planerad verksamhet

Vi planerar att erbjuda följande verksamhet och tjänster inom nätverket Vibrationscentrum.

• Vibrationsåtgärder för maskiner
• Vibrationssanering på företag
• Vibrationsmätning maskiner
• Utbildning
• Seminarier för kompetensuppbyggnad och informationsspridning
• Lagstiftning och regelverk
• Samverkan med andra aktörer på området
• Identifiering och initiering av forskningsprojekt
• Omvärldsbevakning
• Deltagande i ISO-arbete

Kontakta oss för mer information om Vibrationscentrum och för att bli medlem.


Fakta om nätverket

Namn

Vibrationscentrum

Medlemskap

Kontakta oss för mer information och för att bli medlem.


Behandling av dina personuppgifter

Hans Lindell

Kontaktperson

Hans Lindell

Forskare

+46 10 228 46 89
hans.lindell@ri.se

Läs mer om Hans

Daniel Wiklund

Kontaktperson

Daniel Wiklund

Enhetschef

+46 10 228 48 33
daniel.wiklund@ri.se

Läs mer om Daniel