Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
NextGenProteins

NextGenProteins

På den globala marknaden växer efterfrågan på högkvalitativt protein för både mat och foder. På grund av den växande världens befolkning, resursbrist och klimatförändringar blir efterfrågan på protein svårare att tillgodose.

På grund av denna höga efterfrågan är en av vår tids mer angelägna frågor att säkerställa en kontinuerlig och hållbar tillgång på proteiner för både människor och djur. Alternativa proteinförsörjningskedjor bör utvecklas i enlighet med de vetenskapliga principerna för cirkulär ekonomi och livscykelbedömning.

Projektet NextGenProteins fokuserar på uppskalning och optimering av alternativ proteinproduktion. Under projektet bedöms lämpligheten av tre olika typer av alternativa proteiner (mikroalger, insekter och svampar (SCP)) som högkvalitativa proteiningredienser i foder och livsmedel. Man utforskar hur man kan inkludera dessa i specifika, riktade foder- och livsmedelstillämpningar och hur de kan optimeras för att möta kundernas behov och säkerställa konsumenternas acceptans. 

Projektet kommer att bidra till att stärka livsmedelsförsörjningen, hållbarheten och självförsörjningen av EU:s proteinproduktion genom att visa lämpligheten och den ekonomiska livskraften för nästa generations proteiner som en del av värdekedjorna för livsmedel och foder.

RISE roll i projektet 

På RISE Processum fokuserar man på uppskalning och optimering av svampproteinproduktion (kallad SCP: single cell protein) från underutnyttjade skogsbiomassarester samt på nedströmsprocesserna för att möta industriella och regulatoriska krav för fodertillämpningar. RISE Processum är även arbetspaketledare för produktionsprocesserna och utvärdering och optimering av funktionella och näringsmässiga egenskaper i projektet.

Sammanfattning

Projektnamn

NextGenProteins

Status

Avslutat

Region

Region Västernorrland

RISE roll i projektet

Partner

Projektstart

Varaktighet

2023-09-30

Total budget

7 985 150 €

Partner

Alma Mater Studiorum Universíta Di Bologna , Waitrose, VTT, TTZ Bremerhaven, Biozoon, Entocube, Aquascot, Grímor Kokkur, Mutatec, VAXA, RISE, Naturalleva , Arbiom, Amadori, Sjókovin, Fazer, MOWI, CIRCULAR

Finansiärer

EU - Horizon 2020

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

2.Ingen hunger
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
15.Ekosystem och biologisk mångfald
Charilaos Xiros

Kontaktperson

Charilaos Xiros

Senior Scientist - Research Coordinator Biotech group

+46 10 516 67 84

Läs mer om Charilaos

Kontakta Charilaos
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.