Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Nationellt Utvecklingsprojekt Implementation - Medtech4Health

Projektets syfte är att bidra till att fler medicintekniska innovationer implementeras i vård och omsorg.
Ett annat syfte med projektet är att prova ut det föreslagna ramverket för nationella utvecklingsprojekt och dess funktion inom Medtech4Healths verksamhet.

Det finns behov av att öka takten gällande implementering av medicintekniska produkter och tjänster inom vård och omsorg. Projektets målsättning är att skapa ett antal verktyg för systematisk utvärdering och implementeringsstöd så att följande uppnås:

  • Fler nya produkter och tjänster nyttiggjorda
  • Höja kunskapen avseende systematisk utvärdering och implementering 
  • Bidra till att strukturer skapas för att hinder undanröjs och systematisk utvärdering samt implementering underlättas

I detta nationella utvecklingsprojekt fokuseras på vårdens behov och främst de senare delarna i innovationsprocessen - implementering och patientnytta, evidens- och managementperspektivet samt hur idén tas emot av de som ska använda den. Projektet avgränsar sin verksamhet mot offentligt finansierade verksamheter.

De fokusområden vi valt att arbeta med i projektet är:

  • Systematisk utvärdering
  • Juridik 
  • Upphandling
  • Organisation

Under projektets gång har nya aktiviteter/delprojekt, som adresserar något av fokusområdenas utmaningar, startas och genomförts t ex evidensgenerering, legala värdekedjor, innovationsupphandling, utvärdering av e-hälsolösningar.

Ett Nationellt utvecklingsprojekt (NUP) inom Medtech4Health fungerar som ett paraply för verksamheter i Medtech4Health för att öka programmets träffsäkerhet, tydlighet och spets. Projektet samlar aktiviteter och insatser som tillsammans förväntas skapa mervärde till Medtech4Health genom att strukturerat möta programmets identifierade utmaningar.

Sammanfattning

Projektnamn

NUP Implementation

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Delprojektledare

Projektstart

Varaktighet

2023-06-30

Finansiärer

Vinnova

Projektets webbplats

Projektmedlemmar

Evenemang

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Camilla Evensson

Kontaktperson

Camilla Evensson

Projektledare

+46 10 516 51 15

Läs mer om Camilla

Kontakta Camilla
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Monika Lydin

Kontaktperson

Monika Lydin

Enhetschef

+46 10 516 55 06

Läs mer om Monika

Kontakta Monika
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.