Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Nationellt Rymddatalab

Nationellt Rymddatalabb (Ext)

Rymdstyrelsen och RISE utökar sitt samarbete med det gemensamma målet att expandera det nationella Rymddatalabbet. Det här projektet är det initiala projektet inom samarbetet.

Forskninsdatacentret RISE ICE utgör värd för Nationellt Rymddatalabb, initerat 2019 i ett Vinnova-finansierat projekt där Rymdstyrelsen, RISE Research Instituts of Sweden, Luleå Tekniska Universitet och AI Sweden ingår.

I en omvärld under snabb förändring och med stora samhällsutmaningar främjar långsiktiga samarbeten stabilitet. RISE och Rymdstyrelsen avser samverka kring en plattform för forskning och utveckling av metoder för analys och tillgängliggörande av rymddata för att tillsammans möta de långsiktiga utmaningar som samhället står inför och stärka kunskapen och förmågan hos svenska myndigheter samt stärka konkurrenskraften hos svenska småföretag inom dataexploatering, AI och tjänsteutveckling.

Nationellt rymddatalabb syftar till att bli en del av ett europeiskt system för analys av jordobservationsdata. Det utgör den svenska noden i Europeiska rymdorganet ESA:s Collaborative Ground Segment. Syftet med Nationellt rymddatalabb är att ta fram AI-metoder för analys av rymddata, vara en nationell resurs för analys av rymddata, forska kring hantering och användning av rymddata och att tillgängliggöra bearbetningar av rymddata i samverkan med svenska myndigheter, utifrån deras behov. 

 


Sammanfattning

Projektnamn

SDL2 Init

Status

Pågående

Region

Utanför Sverige

RISE roll i projektet

Technical Solution

Projektstart

Varaktighet

Ett kvartal

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
13.Bekämpa klimatförändringarna
14.Hav och marina resurser
15.Ekosystem och biologisk mångfald
Ann-Christin Uusitalo Eriksson

Kontaktperson

Ann-Christin Uusitalo Eriksson

Manager Business Development

+46 10 228 44 45
ann-christin.eriksson@ri.se

Läs mer om Ann-Christin