Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Laptop med data på skärmen
Foto: Photo by Markus Spiske on Unsplash

Nationell Skalning Öppna Data

Projektet NSÖD var en katalysator för att genomförda och pågående initiativ inom öppna data främst offentliga sektor ska få ökad spridning och kunna skalas upp. Genom uppskalning möjliggörs en nationell kraftsamling för att Sverige skall kunna ta en mer ledande position vad gäller att publicera och använda öppna data.

Ta gärna del av det publika eventets dokument på följande länk: https://nosad.se/NSÖD

Projektet olika "verktyg" och annat lever vidare på DIGG´s hemsida:  https://community.dataportal.se/topic/169/projektet-ns%C3%B6d-nationell-skalning-%C3%B6ppna-data?_=1651166650112

Svenska myndigheter har under lång tid tillgängliggjort merparten av sin information baserat på offentlighetsprincipen. Trots denna princip har Sverige rankats lågt i olika internationella jämförelser när det kommer till öppna data. I många fall är det istället EU-lagstiftning som varit pådrivare för digital tillgång av offentliga data.

När det kommer till kommuner finns flera specifika hinder som gör det komplicerat att publicera öppna data.

  • Osäkerhet kring vilken data som kan publiceras med hänsyn till lagstiftning.
  • Tekniska plattformar - de flesta kommuner saknar applikationsprogrammeringsgränssnitt (API) eller motsvarande tjänster för ett enkelt nyttjande av öppna data. Dessutom brister ofta dokumentationen för det som publiceras.
  • Koordinering och samordning - Sverige har 290 kommuner, där var och en sitter på delar av den nationella datamängden.
  • Behovsförståelse - kommunal öppna data har många potentiella målgrupper men kunskaper om dessa saknas.

NSÖD syftar till att undanröja dessa hinder, öka kunskapen om öppna data hos kommuner och regioner och initiera arbetssätt och processer. Projektet kommer även skapa ett antal pilotprojekt för att publicera data på enhetligt sätt.

Genomförande

Projektet kommer bedrivas i tre faser:

I fas 1 sammanställs de initiativ inom öppna data som är relevanta för projektet. Dessutom kommer projektet definiera vilka datamängder som är relevanta för implementering på nationell basis i fas 2, samt föreslå en nationell lösningsarkitektur. I fas 1 säkerställs också aktiva parter i projektets fas 2 och fas 3.

Fas 2 fokuserar på att implementera minst två av de datamängder via den föreslagna lösningsarkitekturen hos några kommuner. Dessutom kommer projektet ta fram riktlinjer, mallar och processer som stöd för kommunerna att publicera öppna data.

I fas 3 kommer projektet fortsätta stödja kommuner att publicera öppna data i lösningsarkitekturen samt tillsammans med myndigheter förankra en process för enhetlig nationell hantering och publicering av öppna data.

Dokument och artiklar

Sammanfattning

Projektnamn

NSÖD

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledning, facilitering och forskning

Projektstart

Varaktighet

3 år

Total budget

16 MSEK

Partner

Göteborgs Stad, INERA, Karlskrona kommun, Lantmäteriet, DIGG, Naturvårdsverket, Norsjö kommun, Stockholms stad, Trafikverket, Umeå kommun, Uppsala kommun, Västra Götalandsregionen, Örebro kommun, Skellefteå kommun, Södertälje kommun, Tomelilla kommun, Lund kommun, Eskilstuna kommun, Metasolutions, Region Skåne, Region Blekinge, Tieto, Malmö Stad, Linköpings kommun, Sundsvalls kommun, Varbergs kommun

Finansiärer

Vinnova

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

11.Hållbara städer och samhällen
Johan Östling

Kontaktperson

Johan Östling

Senior Project Manager

+46 73 327 76 62

Läs mer om Johan

Kontakta Johan
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.