Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Näringsrik, säker och hållbar sjömat för morgondagens konsumenter

I projektet utvecklas innovativa och hållbara lösningar för att förbättra säkerheten och kvaliteten hos fisk- och skaldjursprodukter. Detta är nödvändigt för att möta marknadens ökade efterfrågan på säker och hållbar sjömat. Arbetet genererar kunskap för att utveckla kommersiella lösningar som förbättrar den europeiska sjömatsindustrins hållbarhet.

Syfte och mål

Utveckling av innovativa och hållbara lösningar för att förbättra säkerheten och kvaliteten hos europeisk sjömat.

Utmaning

Framtidens livsmedelsproduktion måste vara socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar. Sjömat är en av de viktigaste livsmedelskategorierna i Europa. Fisk och skaldjur innehåller högvärdigt protein och även många andra värdefulla näringsämnen som bidrar till en hälsosam kosthållning. Det är därför viktigt att utveckla nya miljövänliga produkter och processer som främjar produkternas säkerhet och kvalitet samtidigt som de möter marknadens behov och önskemål.

Lösning

I Seafoodtomorrow ingår såväl industriexperter som etablerade forskningsaktörer. De lösningar som utvecklas i projektet rör såväl produktions- som processmetoder. Resultaten kommer att förmedlas vidare till slutanvändare i branschen. Det tvärvetenskapliga samarbetet säkerställer att utmaningarna adresseras på bästa sätt.

Effekt

The work will lead to a wider utilization of eco-innovative solutions for seafood production and processing. The availability of safe and healthy seafoods on the market will increase. As a result, consumers will have an opportunity to improve their diet and health.


Sammanfattning

Projektnamn

Seafoodtomorrow

Status

Pågående

Område

Jordbruk och livsmedel

Region

Ingen region

RISE roll i projektet

Projektdeltagare

Projektstart

Varaktighet

november 2017-oktober 2020

Total budget

75 MSEK

Partner

Tim Nielsen

Finansiärer

EU, Horizon 2020

The UN sustainable development goals

Hav och marina resurser
Hälsa och välbefinnande
Hållbar konsumtion och produktion

Projektets webbplats

Koordinator

Kontaktperson

Tim Nielsen

Forskare

+46 10 516 66 67
tim.nielsen@ri.se

Läs mer om Tim