Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Myndighetsdialog cirkulär ekonomi

Samhället står för stora utmaning vad gäller hållbarhet. Därför är det positivt att cirkulär ekonomi är på uppgång och att nya typer av produkter, affärsmodeller och service utvecklas. Den cirkulära ekonomin är dock inte alltid i linje med lagar och regler, som istället oftast följer en linjär logik.

Projektet Myndighetsdialog cirkulär ekonomi syftade till att identifiera utmaningar och möjligheter relaterat till cirkulär ekonomi och produktrelaterad lagstiftning och krav, för att på så sätt underlätta cirkulär ekonomi i praktiken. Eftersom det är en ny praktik, så finns olika tolkningar av produktlagstiftning i ljuset av cirkulära produkter och produktflöden. I denna process är samarbete och kunskapsdelning mellan myndigheter och industri en viktig del. Därför arrangerades det inom projektet bland annat två stycken rundabordssamtal med myndigheter och bransch för att ha en samlad dialog.

Ett viktigt mål var att bidra med guidning för ett mer cirkulärt och resurseffektivt samhälle, och för att undvika att företag avvaktar med cirkulära aktiviteter på grund av osäkerhet kring lagar och regler, både nuvarande och kommande. Ett annat viktigt mål var att skapa en plattform för diskussioner kring cirkulär ekonomi, där myndigheter och industri kan skapa en gemensam förståelse för utmaningar och möjligheter kring cirkulär ekonomi.

Slutsatserna från projektet är flera. Den mest uppenbara är att den produktrelaterade lagstiftningen:

• är svår att tolka då den består av många direktiv och lagar vilka inte är synkroniserade

• är otydlig kring vad som får eller inte får göras

• inte är anpassad för de olika strategier som en cirkulär ekonomi medför och som företag vill agera på

Läs gärna mer i den slutrapport och de Snabbfaktablad som skapades inom projektet.

Relaterade dokument

Sammanfattning

Projektnamn

Myndighetsdialog cirkulär ekonomi

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

13 månader

Total budget

959 290 SEK

Partner

Svenskt Näringsliv, Trä- och Möbelföretagen (TMF), Teknikföretagen

Finansiärer

Vinnova

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
17.Genomförande och globalt partnerskap
Hanna Linden

Kontaktperson

Hanna Linden

tf Affärs-och innovationsområdeschef

+46 10 228 46 75

Läs mer om Hanna

Kontakta Hanna
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.