Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Kviga i hage
Foto: Linnea Bark

Mot datadelning och datadrivna beslut i en digitaliserad köttkedja

Svenska livsmedel har många mervärden väl värda att visa upp, vilket kan underlättas genom ökad spårbarhet och transparens. Beslut baserade på produktionsdata i jordbruket kan förbättra produktivitet, djurvälfärd och minska administrativa kostnader. Projektet syftar till att öka kunskapen om hur ny digital teknik kan underlätta datadelning och auto

Ökande datamängder

Den digitala utvecklingen i jordbruket går allt snabbare. Allt fler sensorer, taggar och annan utrustning genererar data som kan bearbetas och omvandlas till värdefulla insikter som kan bidra till ökad effektivitet, bättre djurvälfärd, minskade administrativa kostnader och fler faktabaserade beslut. Om data delas mellan aktörer längst med värdekedjan kan dessa fördelar förstärkas.

Hinder för att dela data

Det finns flera utmaningar kopplade till delning av data. Värdekedjor består av flera aktörer som behöver komma överens och ha förtroende för varandra. Data som delas behöver hålla  en relevant kvalitet och kunna knytas till de föremål datan berör. Slutligen behöver det vara tydligt varför data ska delas, vilken nytta det medför, vad det kostar och vem som ska betala för det.   

Möjliga lösningar

Datadrivna beslut i värdekedjor som består av ett stort antal små och stora aktörer  kräver digitala lösningar som är både driftskompatibla och kan aggregera olika data. Framstegen inom decentraliserade informationssystem, integritetsbevarande tekniker för datahantering och digitalt underlättande och verkställande av avtal möjliggör nya samarbeten längs värdekedjan för kött kring data och insikter. Men teknikernas potential har ännu inte demonstrerats i sin helhet. Det krävs stor förståelse för hur dessa framsteg kan stödja olika jordbruksprocesser och ge mervärde för att de ska börja implementeras.

Det här projektet bygger på ett tvärvetenskapligt forskningssätt för att bättre förstå hur tekniska framsteg digitalt kan förbättra jordbrukets värdekedjor. Projektet fokuserar på värdekedjan för kött för att där möjliggöra förbättringar som minskad miljöpåverkan samt positiva ekonomiska och konkurrenskraftiga effekter.

Sammanfattning

Projektnamn

Digitaliserad köttkedja

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

2024-11-30

Total budget

11 794 330

Finansiärer

Formas

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

2.Ingen hunger
3.Hälsa och välbefinnande
8.Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
Anna Rydberg

Kontaktperson

Anna Rydberg

Senior forskare

+46 10 516 69 55

Läs mer om Anna

Kontakta Anna
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.