Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Industriell symbios biogas - Pappers och massaindustri
Foto: Biokraft

Modellering av industriell symbios - biogas och industriell avloppsrening

Projektet syftar till att modellera en industriell symbios mellan biogasproduktion och rening av näringsfattigt industriavloppsvatten. Konceptet bidrar till cirkulär omställning då det kombinerar minskad energiförbrukning och driftkostnader i reningsverket med biogasproduktion och återcirkulering av näringsämnen till det interna reningsverket och till odlingsmark.

Behandling av näringsfattiga industriavloppsvatten från t.ex. pappers- och massaindustrin kan optimeras och förbättras genom att introducera anaeroba processer för samrötning av slam och externa, näringsrika, substrat.

Målet för projektet är att modellera och simulera en anläggning för industriell symbios mellan biogasproduktion och avloppsvattenrening vid ett pappersbruk. Syftet med modellen är att utvärdera effekten av industriell symbios samt utveckla och optimera konceptet på en övergripande nivå. Av särskild vikt är att beskriva näringsrecirkulationen för att effektivisera resursanvändningen på anläggningen.

Anläggningen består av en första anaerob process i vattenlinjen (ECSB) som följs av en aktiv slamprocess där kvarvarande organiskt material avlägsnas samtidigt som slamproduktionen maximeras. Slammet pumpas sedan till en samrötningsanläggning där biogas produceras från slammet och en uppsättning externa organiska avfall med högt energi- och näringsinnehåll. Det näringsrika rejektvattnet recirkuleras till reningsverket för optimerad drift och biogödseln används som gödning på odlingsbar mark.

Utvecklingen av en dynamisk processmodell för denna industriella process kräver implementering, kalibrering och validering av de senaste forskningsresultaten inom området. En full fysiko-kemisk modell med beskrivning av fosfor, kväve och svavel i alla processteg implementeras och kommer möjliggöra en processövergripande analys av prestanda för rening, gasproduktion och resursanvändning. Konceptet kommer efter utveckling att kunna användas för andra industriella avloppsreningsverk med liknande förutsättningar.

Bildrättigheter: Biokraft

Rapporter:

Kazadi Mbamba C., Arnell M., Svedin C., Ejlertsson J., Jeppsson U. och Karlsson A. (2019). Modelling Industrial Symbiosis of Biogas Production and Industrial Wastewater Treatment Plants – A Review. RISE Report 2019:48, Linköping, Sweden. [Ladda ner från DiVA]

Kazadi Mbamba C., Arnell M., Bergvatten A., Ejlertsson J., Jeppsson U., Ometto F. och Karlsson A. (2020). Modelling Industrial Symbiosis of Biogas Production and Industrial Wastewater Treatment Plants – Technical Report. RISE Report 2020:53, RISE Research Institutes of Sweden, Linköping, Sweden. [Ladda ner från DiVA]

Sammanfattning

Projektnamn

BioSym

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektpartner och forskare

Projektstart

Varaktighet

2,5 år

Total budget

4 300 000 SEK

Partner

Scandinavian Biogas Fuels

Finansiärer

VINNOVA, Scandinavian Biogas Fuels

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
Magnus Arnell

Kontaktperson

Magnus Arnell

Forskare

Läs mer om Magnus

Kontakta Magnus
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.