Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Kartläggning av kvaliteter i Krylbo, Avesta kommun

Minskade konsumtionsbaserade klimatutsläpp och jämlika livsvillkor

För att nå klimatmålen krävs stora förändringar i konsumtionsmönster och livsstilar. Kommunerna har en viktig roll genom att främja och skapa incitament för hållbara beteenden. Detta projekt syftar till att öka kunskapen om hur kommunen kan stödja olika grupper att minska sina utsläpp samtidigt som livsvillkoren i kommunen blir mer jämlika.

Projektet Minskade konsumtionsbaserade klimatutsläpp och mer jämlika livsvillkor syftar till att stärka kommuners förutsättningar att ta sig an utmaningen att minska de klimatutsläpp som uppstår genom invånarnas livsstil och konsumtion och samtidigt främja mer jämlika livsförutsättningar i kommunen. 

En bakgrund till projektet är att de klimatutsläppen från konsumtion idag skiljer sig mycket mellan olika grupper och bostadsområden i samhället. Rikare och mer välmående områden orsakar betydligt högre utsläpp än områden med svagare ekonomi. För att nå klimatmålen behöver utsläppen minska, i synnerhet bland invånare med högst konsumtion och klimatpåverkan. En utmaning och strävan i många kommuner är samtidigt att förbättra livsvillkoren i mer utsatta områden. 

Projektet är initierat av Avesta kommun och genomförs tillsammans med RISE och Stockholm Environment Institut (SEI). I projektet undersöks:

  1. hur invånare med skilda förutsättningar, motivation, potential och drivkrafter kan förändra sin livsstil på ett sätt så att det både ger dem bättre livskvalitet och minskar deras klimatutsläpp.
  2. hur kommunen kan underlätta en utveckling där invånarna får bättre livskvalitet och samtidigt minskar sina klimatutsläpp.

I projektet genomförs en jämförande fallstudie där invånarnas livsstil, livsvillkor, livskvalitet och klimatutsläpp undersöks i tre områden med skilda förutsättningar: en villastadsdel i centralorten, ett lägenhetsområde i "förort" och en by på landsbygden. Datainsamling sker genom sammanställning av offentlig statistik, fokusgrupper, platsbesök och klimatberäkningar med hjälp av SEI:s verktyg Konsumtionskompassen. Datan samlas in, analyseras och sammanställs i samarbete mellan Avesta kommun, RISE och SEI. Den sätts sedan i relation till tidigare internationella forskningsresultat på området och sammanställs i en rapport samt i en kortare policy brief riktad tjänstepersoner och politiker i Avesta och i andra kommuner i Sverige. Ett resultat av projektet blir en sammanställning av aktiviteter och åtgärder med vilka kommunen konkret kan stödja invånare med olika förutsättningar att minska sina klimatavtryck, samtidigt som en god livskvalitet och jämlika livsvillkor främjas. 

 

Sammanfattning

Projektnamn

Konsumtion och jämlika livsvillkor

Status

Pågående

Region

Region Dalarna

RISE roll i projektet

Deltagare

Projektstart

Varaktighet

18 månader

Partner

Avesta kommun, Stockholms Environment institute

Finansiärer

Formas

Projektmedlemmar

Katarina Borg

Kontaktperson

Katarina Borg

Projektledare

+46 10 516 59 64

Läs mer om Katarina

Kontakta Katarina
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.