Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Miljöutvärderingar av fiske

Miljöutvärderingar av fiske görs idag med hjälp av olika verktyg med olika syfte och omfattning. Detta projekt undersökte användningen av ekologisk riskanalys och livscykelanalys för att gå mot ekosystembaserad fiskförvaltning och förbättrade produktutvärderingar.

Bakgrund och syfte

Fiske och produkter från fiske utvärderas idag med olika verktyg. Ekologisk riskanalys (ERA) har i Australien utvecklats för att utvärdera ekologiska risker från fiske och varit avgörande för implementeringen av ekosystembaserad fiskförvaltning (EBFM) där. Livscykelanalys (LCA) utvärderar främst produkters miljöpåverkan, som klimatavtryck, och har identifierat att förvaltningen generellt har stor påverkan för fisk- och skaldjursproduktens miljöpåverkan. Båda verktygen har styrkor och svagheter i sina metoder, och olika upptag av resultat.

Syftet med detta projekt var att genom fallstudier undersöka potentialen med att använda och kombinera ekologisk riskanalys (ERA) och livscykelanalys (LCA). Målet var att bidra till att förbättra/utveckla miljöutvärderingar av fiske och dess produkter.

Projektets utkomst

Fallstudierna visade att blandade budskap kan fås från kombinerad användning av verktygen. Hållbar sjömatsproduktion från fiske kräver gemensamma ansträngningar från förvaltning, industri och marknader. Stora utsläppsminskningar kan uppnås inom fisket från förvaltningsmål som tillåter mindre uttag av biomassa. Nuvarande situation är relaterad till den mänskliga dimensionen, där begränsad forskning har gjorts bortom fiskeekonomin i ett EBFM-sammanhang. Eftersom denna bredare information relaterad till fiske också efterfrågas av intressenter, är aktuell forskning, hållbarhetsrapportering och förvaltning av fisket otillräcklig. Denna rapportering och analys utmanas dock av tillgången på offentliga och standardiserade data. Övergripande illustrerade projektet förbättringspotentialer jämfört med nuvarande praxis kring hur man kan i) minska utsläppen inom fisket, ii) minska de ekologiska riskerna med svenskt fiske; och iii) bättre utformas i linje med EBFM och samhälleliga behov genom att beakta bredare hållbarhetsaspekter.

Viktiga slutsatser är att:

  • Svensk fiskeriförvaltning behöver definiera operativa förvaltningsmål för EBFM för att forskningen ska kunna utvärdera risker att inte nå förvaltningsmålen och därmed påbörja implementeringen av EBFM.
  • Riskbaserade verktyg för EBFM behöver utvecklas tillsammans med forskning och förvaltning för att skapa ett användbart format och därmed kunna användas i en svensk förvaltningskontext.
  • Hållbarhetsrapportering och forskning relaterad till sjömat från fiske behöver breddas i omfattning.

Vetenskapliga publikationer

Shaping sustainability of seafood from capture fisheries integrating the perspectives of supply chain stakeholders through combining systems analysis tools: https://academic.oup.com/icesjms/article/75/6/1965/5056868

Perceptions regarding the need for broad sustainability assessments of Australian fisheries: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165783618302273

Ecosystem-based fisheries management requires broader performance indicators for the human dimension: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308597X18309126

Carp (Cyprinidae) Fisheries in Swedish Lakes: A Combined Environmental Assessment Approach to Evaluate Data-limited Freshwater Fish Resources as Food: https://link.springer.com/article/10.1007/s00267-019-01241-z

Fisheries for the future: greenhouse gas emission consequences of different fishery reference points: https://academic.oup.com/icesjms/article/77/5/1666/5827678

Challenges and insights from holistic sustainability reporting for shrimp fisheries in different jurisdictions: https://academic.oup.com/icesjms/article/77/6/2022/5870404

Quantifying environmental impacts of cleaner fish used as sea lice treatments in salmon aquaculture with life cycle assessment: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jiec.13118

Risk-based evaluation of the vulnerability of the Skagerrak–Kattegat marine fish community to Swedish fisheries: https://academic.oup.com/icesjms/article/77/7-8/2706/5937251

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

2.Ingen hunger
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
14.Hav och marina resurser
Sara Hornborg

Kontaktperson

Sara Hornborg

Forskare

+46 10 516 66 96

Läs mer om Sara

Kontakta Sara
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.