Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Miljöutvärderingar av fiske

Miljöutvärderingar av fiske görs idag med hjälp av olika verktyg med olika syfte och omfattning. Detta projekt undersöker användningen av ekologisk riskanalys och livscykelanalys för att gå mot ekosystembaserad fiskförvaltning och förbättrade produktutvärderingar.

Syfte och mål

Syftet med detta projekt är att genom fallstudier undersöka potentialen med att använda och kombinera två verktyg för miljösystemanalys: ekologisk riskanalys (ERA) och livscykelanalys (LCA). Målet är att bidra till att förbättra/utveckla miljöutvärderingar av fiske och dess produkter.

Utmaning

ERA har i Australien utvecklats för att utvärdera ekologiska risker från fiske och varit avgörande för implementeringen av ekosystembaserad fiskförvaltning (EBFM) där. LCA utvärderar främst produkters miljöpåverkan, som klimatavtryck, och har identifierat att förvaltningen generellt har stor påverkan för fisk- och skaldjursproduktens miljöpåverkan. Båda verktygen har styrkor och svagheter i sina metoder, och olika upptag av resultat.

Lösning

De projektspecifika målen är att:

1) tillämpa ERA och LCA på två-tre fallstudier av svenska fisken;

2) tillämpa livscykelanalys på ett australienskt fiske där ERA finns; och

3) utvärdera resultaten för att identifiera synergier och möjlig metodutveckling för att förbättra existerande/utveckla nya former av utvärderingar av fiske och dess produkter.

Effekt

Resultat på kort sikt är miljöutvärderingar för olika fallstudier av fiske. På längre sikt kan projektet bidra med att skapa mer uthålligt fiske genom t.ex. införandet av nya verktyg för EBFM i Sverige, mer integrerade och heltäckande bedömningar av fisk- och skaldjursprodukter samt nya samarbeten. Slutanvändare av resultaten är myndigheter, beslutsfattare, certifiering, industri och fiskeriforskare.  Erfarenheterna från projektet kan även användas i bredare marin förvaltning, som inkluderar fler aktiviteter som påverkar kustmiljön t ex fritidsfiske och energiutvinning till havs.

Sammanfattning

Projektnamn

ERA och LCA av fiske

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Project leader

Projektstart

Varaktighet

4 år

Total budget

3 982 320 SEK

Partner

Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO), Hobart, Tasmania, Institute for Marine and Antarctic Studies (IMAS), University of Tasmania (UTAS), Hobart, Tasmania

Finansiärer

Formas mobility grant

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

2.Ingen hunger
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
14.Hav och marina resurser
Sara Hornborg

Kontaktperson

Sara Hornborg

Forskare

+46 10 516 66 96

Läs mer om Sara

Kontakta Sara
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.