Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Leksaksbiblioteket

Miljöutvärdering av Leksaksbiblioteket

Leksaksbiblioteket i stadsdelen Majorna-Linné, Göteborg, erbjuder barn i åldrarna 0-7 år att låna och prova leksaker som spel, pussel, figurer, klossar, byggsatser och redskap för rollek. Ett av verksamhetens huvudsyften är att främja och uppmuntra till hållbar konsumtion. 2020 gjorde forskningsinstitutet RISE en utvärdering av Leksaksbibliotekets verksamhet, med fokus på vilka miljönyttor Leksaksbiblioteket bidrar med.

Syfte och mål

Studien syftar till att uppskatta och värdera den miljönytta som Leksaksbiblioteket bidrar med. På så sätt kan framtida finansiärer få underlag för att bedöma dess samhällsnytta.

Utmaning

Cirkulär ekonomi och delningsekonomi är två koncept som har fått mer uppmärksamhet de senaste åren och ses som steg mot en mer hållbar tillväxt. Ett exempel på hur koncepten implementeras i praktiken är Leksaksbiblioteket. Delningsekonomi handlar om att ge varandra tillgång till underutnyttjade resurser, som fordon, ytor, prylar eller data genom att låna, dela, byta eller hyra av varandra. Delningsekonomi beskrivs exempelvis som en viktig miljöåtgärd av flera. Dock finns det få och begränsade studier som analyserar potentiella vinster och faktiska effekter av existerande koncept.

Lösning

Att uppskatta och utvärdera både direkta och indirekta miljöeffekter av verksamheten. Begreppet ”direkta effekter” används i studien om miljökonsekvensen av att färre leksaker produceras. Begreppet ”indirekta effekter” används om miljökonsekvensen av beteendeförändring och normförskjutning.

Effekt

Eftersom Leksaksbibliotekets målgrupp är barn har verksamheten en stor potential att påverka normer och beteende som kan bestå som ett mönster i vuxenlivet. Leksaksbiblioteket har också goda förutsättningar att minska direkta utsläpp, Om alla barn i Leksaksbibliotekets målgrupp i Göteborg skulle minska sitt leksaksbestånd (536 leksaker i genomsnitt) med 50 % skulle det betyda en undviken produktion och transport av leksaker på ca 82 000 ton CO2-ekvivalenter. Detta motsvarar de årliga konsumtionsbaserade utsläppen från hela 9096 svenskar.


Slutrapport

Sammanfattning

Projektnamn

Miljöutvärdering av Leksaksbiblioteket

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledare och utförare

Projektstart

Varaktighet

2020-02-14

Total budget

100 000 SEK

Finansiärer

Sharing City Göteborg , Arvsfonden

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

10.Minskad ojämlikhet
11.Hållbara städer och samhällen
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna