Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Miljöinvestering av gröna tak – verktyg och jämförelser med LCA

För att kunna nå våra klimatmål i framtiden är det viktig att material och tekniker man använder har en minimal miljöpåverkan, både vid nybyggnation och renovering. Därför utvärderas miljöinvestering av gröna och andra tak med hjälp av livscykelanalys.

För att kunna nå våra klimatmål i framtiden är det viktig att verifiera att de material och tekniker man använder har en minimal miljöpåverkan, både vid nybyggnation och renovering.

Målet med projektet är att ta fram ett verktyg som kan kvantifiera utsläpp av växthusgaser för gröna tak uppströms i byggprocessen inklusive driftsskedet för att kunna bedöma miljöinvestering och återbetalning av gröna tak, dvs den så kallade ”Environmental Return of Investment”.

Detta är ett enkelt och tydligt sätt att visa hur många år det tar för ett grönt tak att återbetala sig utifrån ett miljöperspektiv. Baserat på tidigare forskning av de deltagande forskargrupperna kommer man gemensamt utveckla nya metoder och analysverktyg.

Resultatet av projektet kommer att möjliggöra för projektledare att inkludera klimathänsyn i planering och uppföljning av byggprojekt och ge byggherrar och myndigheter verktyg för att ställa relevanta miljökrav vid utformning av byggregler och vid upphandling av byggverksamhet.

Konferens (LCM 2021) och artiklar (2022)

Sammanfattning

Projektnamn

Miljöinvestering av gröna tak

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Koordinator, deltagare

Projektstart

Varaktighet

4 år 3 mån

Total budget

3,3 MSEK

Partner

Luleå Tekniska Universitet, RISE Samhällsbyggnad, Byggnadsfysik, RISE Samhällsbyggand, Energi och miljösystemanalys

Finansiärer

Energimyndigheten

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

11.Hållbara städer och samhällen
13.Bekämpa klimatförändringarna
Jutta Schade

Kontaktperson

Jutta Schade

Forskare

+46 10 516 58 53

Läs mer om Jutta

Kontakta Jutta
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.