Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
färg teknik pensel kablar
Foto: Kristin Hammarberg

Mikrolabbet

Projektet erbjuder Norrbottens mikroföretag inom besöksnäring, kulturella och kreativa näringar samt handel att ta del av de kompetenser och resurser inom design som RISE har i regionen. Företagen erbjuds introducerande kunskaper om interaktionsdesign och användning av tillgänglig teknik för att skapa användarupplevelser.

Under projektet genomförs aktiviteter med företag på olika teman. Mellan de gemensamma träffarna har företagen möjlighet att utveckla koncept och prototyper på egen hand med visst stöd av RISE. Utöver planerade gemensamma aktiviteter kommer RISE i mån av tid att coacha företagen individuellt. Deltagande kan ske på plats eller på distans. Åtta aktiviteter ingår:                       

INSPIRATION KRING TEKNIK OCH DESIGN - Introducerande möte i Teknikstudion i Piteå och uppstart av projektet. Tillfället ger inspiration till att nyttja digitaliseringens möjligheter genom en demonstration av teknik och koncept som tagits fram i andra projekt. Här genomför också företagen en behovsanalys och idégenerering för att ringa in vad man vill lära sig eller utveckla under projektet.                    

WORKSHOP UPPLEVELSEN - Introducerande workshop kring design av användarupplevelse där företagen får analysera sin produkt/tjänst/miljö med stöd av RISE. Under workshopen får företagen även identifiera punkter där kund-/användarupplevelsen kan utvecklas.

DESIGNVERKSTAD - Praktisk workshop där användarna bland annat ges möjlighet attt labba med teknik för ljudupplevelser.

TEKNIKLÅDA - Företagen får en “tekniklåda” inklusive instruktioner för att själva kunna utveckla och labba med upplevelser med hjälp av ny teknik och digitalisering i sin verksamhet.

NÄTVERKSTRÄFF - Nätverkande workshopaktivitet - möjliggör för företagen att mötas och dela kunskap på vägen och praktiskt jobba vidare med sitt eget case med handledning av RISE.

DESIGNVERKSTAD - Workshop där företagen praktiskt testar att skapa egna koncept och prototyper, med handledning av RISE designers och utvecklare.

NÄTVERKSTRÄFF - Nätverkande workshopaktivitet - möjliggör för företagen att mötas och dela kunskap på vägen och praktiskt jobba vidare med sitt eget case med handledning av RISE.

SLUTSEMINARIUM - ett event där vi samlar deltagarna (fysiskt eller digitalt) för att dela kunskaper och erfarenheter samt visning av företagens eventuella resultat.

Resultat från projekten HandsOn och DesignIT kan till viss del testas under Mikrolabbet.
 

Sammanfattning

Projektnamn

Mikrolabbet

Status

Pågående

Region

Region Norrbotten

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

2 år

Finansiärer

RISE, Längmanska Företagarfonden, Sparbanken Nord

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

5.Jämställdhet
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Sofia Larsson

Kontaktperson

Sofia Larsson

Senior Researcher

Läs mer om Sofia

Kontakta Sofia
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.