Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Metanol till flygbränsle

Det finns ett stort behov av processer för effektivt produktion av hållbara flygbränslen ur skogsbaserade restprodukter. Metanol är en intermediär och plattformskemikalie som kan framställas effektivt ur olika typer av biomassa och sen användas i olika applikationer. I detta projekt studeras teknik för att omvandla biometanol till flygbränsle.

Zeoliten ZSM-5 används som katalysator för kommersiell tillverkning av alkener eller bensin från metanol. En separat process för tillverkning av tyngre kolväten (jet och diesel) från alkener med samma katalysator har också demonstrerats. LTU har patenterat en ny katalysator med högre stabilitet och lägre diffusionsmotstånd och visat
att detta ger längre livslängd och högre utbyte av tyngre kolväten vid bensinsyntes. I projektet utvecklas en helt ny process för tillverkning av tyngre kolväten direkt från metanol med den nya katalysatorn som bör vara optimal för ändamålet. Endast en mild vätebehandling behövs sedan för att erhålla jetbränsle. Tekniken är potentiellt mycket effektiv och flexibel, då både metanol och jetbränsle/bensin kan tillverkas med högt utbyte och hållbar metanol kan framställas ur många råvaror och dessutom finns möjlighet att även styra mot produktion av bensin eller diesel. Produktionskostnader och klimatavtryck uppskattas för att påvisa teknikens konkurrenskraft.

Sammanfattning

Projektnamn

Metanol till jet

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Teknikutveckling och tekno-ekonomisk analys

Projektstart

Varaktighet

26 månader

Total budget

7 MSEK

Partner

Haldor Topsoe, Luleå Tekniska Universitet

Finansiärer

Energimyndigheten

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

13.Bekämpa klimatförändringarna
Johan M Ahlström

Kontaktperson

Johan M Ahlström

+46 10 228 45 35

Läs mer om Johan M

Kontakta Johan M
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.