Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Medicinsk uppföljning efter barncancer

Projektet syftar till att presentera individanpassade uppföljningsråd till varje enskild barncanceröverlevares behandlingsdata; samt att med AI identifiera nya riskgrupper i populationen av barncanceröverlevare. Målet är är att minska mänskligt lidande, öka informationssäkerheten och individanpassa vården.

Projektet har två syften: 1. att adekvat presentera individanpassade uppföljningsråd till varje enskild barncanceröverlevares behandlingsdata samt 2. att med AI identifiera nya riskgrupper i populationen av barncanceröverlevare. Projektets mål är att skapa nytta i form av minskat mänskligt lidande, informationssäkerhet, individanpassad vård, rätt-vård-i-rätt tid, prevention och identifiering av nya riskgrupper.

En individanpassad presentation av behandlingsdata kan bidra till att individen får en bättre förmåga att tillgodogöra sig informationen som rör dess hälsa. Även sjukvårdspersonal gagnas av att information presenteras på användarvänligt och informationssäkert sätt. Effekter av ny riskgruppsidentifiering förväntas skapa nya hypoteser kring vilka behandlingsterapier som orsakar eller bidrar till sena komplikationer efter barncancer. Dessa kan i sin tur öppna upp för nya preventiva åtgärder, förbättrade behandlingsstrategier eller utveckling av nya lågriskterapier.

Hur information rörande behandlingshistorik presenteras för att vara maximalt användbart för individ såväl som för sjukvårdspersonal kan förbättras med AI. Med andra AI-metoder kommer data från populationen barncanceröverlevare att undersökas för att finna nya riskgrupper, samt hypotespröva klinisk erfarenhet. Projektet genomförs med partners från olika expertområden.


Sammanfattning

Projektnamn

Medicinsk uppföljning efter barncancer

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Ansvariga för AI och Maskininlärning

Projektstart

Varaktighet

2017-11-20 till 2020-05-01

Total budget

3 335 643 (varav RISE 1 379 205)

Partner

Institutionen för Kliniska vetenskaper, Lunds universitet, Climber AB, Region Skåne Barnonkologen

Finansiärer

Vinnova, utlysningen Artificiell Intelligens för bättre hälsa

Koordinator

Extern press