Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Med smak för kunskap
Foto: Maria Helmersson

Med smak för kunskap

Inom såväl den offentliga som privata måltidssektorn finns idag en gemensam utmaning när det gäller den långsiktiga kompetensförsörjningen av utbildad kökspersonal och i synnerhet kockar. Nyutbildad personal har dessvärre minskat radikalt och därför behövs fler och nya vägar för att tillgodose branschens behov.

Att arbeta strategiskt med kompetensförsörjning blir allt mer viktigt. Att vara samarbetsvillig lyftes fram som betydelsefullt vid metodutbildning.

Ett ESF-projekt med fokus på kompetensförsörjning i offentliga kök

Syfte och mål

Projektets mål var att kockar skulle utbildas till yrkesbedömare respektive handledare för att man i den egna organisationen ska kunna arbeta med validering av personal som inte har formell utbildning. Genom projektet erbjöds måltidsbiträden att validera sin kunskap till kock. Målet var att 100 kockar utbildades till handledare respektive yrkesbedömare och att ca 65 måltidsbiträden skulle få sin erfarenhet validerad till kock. Likaså ska ett 50-tal måltidsbiträden få kompletterande kunskaper för att komma närmare en validering.

Utmaning

Såväl offentlig som privat måltidsbransch växer. Inom offentliga kök kommer många gå i pension inom 5-10 år. Från gymnasiets Restaurang- och livsmedelsprogram utbildas alldeles för få jämfört med behovet. Många av verksamheterna har idag akuta behov av att bemanna vakanser, vilket förhindrar möjligheten att lyfta blicken och långsiktigt arbeta för att lösa problemen.

Lösning

Ett sätt att stärka befintlig personal och höja kompetensen är att bli validerad till kock. Genom detta projekt sker validering genom branschvalidering. Yrkesbedömare utbildas samt handledare i kollegialt handledarskap som kan stötta validanden genom processen. En bredare grupp kökspersonal kommer också få möjlighet till mer generell kompetensutveckling i ämnen som till ex. specialkost, hygien och ekonomi.

Ett ytterligare spår i projektet är också att tillsammans med involverade arbetsgivare arbeta med strategiska kompetensförsörjningsplaner för att långsiktigt lösa behov av tillgång på kompetens.

Effekt

Genom projektet kommer det finnas fler kockar i branschen samt att befintlig personal får stärkt kunskap. Arbetsgivare kommer också stå starkare i förmåga att rekrytera och behålla personal genom det strategiska arbetet kring kompetensförsörjning som görs.

Resultat

  • 20 kockar utbildades till yrkesbedömare
  • 40 kockar utbildades till handledare
  • 40 måltidsbiträden validerades till kockar och ytterligare ca 30 måltidsbiträden deltog i kompetenshöjning.
  • Deltagande organisationer har utvecklat arbetsmetoder för strategisk kompetensförsörjning.
  • Tre webbutbildningar togs fram inom köksekonomi, specialkost och livsmedelshygien. Dessa finns tillgängliga via Skolmatsakademin och Måltid Sverige.

Projektet bygger på erfarenheter av Validering kock Västra Götaland som drivits genom Skolmatsakademin sedan 2016 och genom Måltid Sverige kunde en ansökan till ESF-rådet göras.

Handbok

Sammanfattning

Projektnamn

Med smak för kunskap

Status

Avslutat

Region

Region Halland, Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

2018-04-01-2020-03-31

Partner

Halmstads kommun, Kungsbacka kommun, Laholms kommun, Lidköpings kommun, Region Halland, Vara kommun

Finansiärer

Svenska ESF-rådet Västsverige

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

4.God utbildning för alla
Michaela Holmberg

Kontaktperson

Michaela Holmberg

Projektledare

+46 10 516 66 28

Läs mer om Michaela

Kontakta Michaela
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.