Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Foto på modelljärnväg
Foto: Darren Bockman

Mätning och uppföljning av utveckling på affärs- och medborgarplatser

Centrum för AMP är ett centrum för platsutveckling med uppdrag att skapa livliga, trevliga och trygga offentliga miljöer i Sverige tillgängliga för alla. I det här projektet arbetade RISE med att ta fram och testa ett verktyg för mätning och uppföljning av utvecklingen på affärs- och medborgarplatser.

Centrum för AMP är ett svenskt centrum för platsutveckling bildat år 2019. Centrumet, drivet i föreningsform, har som uppdrag att på olika håll i Sverige skapa trevliga och trygga offentliga miljöer tillgängliga för alla. Centrum för AMPs platsutvecklingsmodell, den så kallade Affärs- och medborgarplats-modellen (AMP-modellen) har sin grund i Trygghetskommissionens slutsatser om att många offentliga platser i Sverige skulle må bra av ett arbetssätt där lokalt näringsliv (”Affär”) och civilsamhälle (”Medborgare”) mobiliserar för lokal platsutveckling, så kallad ”placemaking”. AMP-modellen går ut på att Centrum för AMP, på en plats som är i behov av förändring, upprättar ett avtalsbaserat partnerskap med kommun och lokala aktörer. Gemensamma mål upprättas och en lokal platsorganisation med anställd personal får mandat att utveckla och ta hand om platsen.

En annan del av AMP-modellen är att det platsskapande arbetet ska grunda sig i och följas upp genom aktuell forskning och vetenskapliga metoder. Detta är varför ett forskningspartnerskap upprättades mellan Centrum för AMP och RISE. Inom ramen för samarbetet utvecklade RISE, i nära dialog med Centrum för AMP, ett mät- och uppföljningsverktyg som Centrum för AMP ska kunna använda för att följa utvecklingen på de platser de förvaltar. Verktyget fokuserar på fyra övergripande värden hos affärs- och medborgarplatser, nämligen social mångfald, attraktivitet, meningsfulla aktiviteter och trygghet. Verktyget utvecklades med grund i tidigare forskning och Centrum för AMPs behov och förutsättningar. Det testades på, och utvecklades i samklang med, två affärs- och medborgarplatser, nämligen Forumtorget i Uppsala och Haninge entré i Haninge.

Projektleveranser

Sammanfattning

Projektnamn

Mätning och upptföljnin av AMPs

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Koordinator, forskarpart, finansiär

Projektstart

Varaktighet

3 år

Partner

Centrum för AMP

Finansiärer

Centrum för AMP, RISE

Projektmedlemmar

Extern press

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
5.Jämställdhet
10.Minskad ojämlikhet
11.Hållbara städer och samhällen
Stefan Molnar

Kontaktperson

Stefan Molnar

Doktorand

+46 70 538 59 78

Läs mer om Stefan

Kontakta Stefan
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.