Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Makroekonomiska effekter av en fossilbränsleoberoende fordonsflotta i Sverige

Projektet har undersökt hur vi kan uppnå en fossilfri vägtransportsektor, enligt de av Riksdagen antagna målen om 70% reduktion av koldioxidutsläpp till 2030 och fossiloberoende till 2045. Resultatet visar att det är möjligt och att det skulle bli positivt för svensk ekonomi, främst tack vare en övergång från importerade till inhemska bränslen.

Projektet 20-Fifty har drivits för att försöka få svar på frågorna ”Kan Sverige nå sina klimatpolitiska mål avseende koldioxidminskningar i transportsektorn, och vilka tekniska vägval finns i så fall?” och ”Vilka effekter får dessa vägval på svensk ekonomi?”.

De viktigaste projektresultaten är:

  • Det går att nå de ambitiösa svenska klimatmålen.
  • Effekterna blir positiva för svensk ekonomi.
  • För att nå målen krävs en omedelbar omställning av svensk fordonsflotta mot mer elektricitet och en omedelbar uppskalning av användning av biobränsle, främst i form av drop in-bränslen.

Vi har i vår analys använt två välrenommerade modeller som använts i många liknande projekt. En fordonsmodell där vägval avseende teknologi, drivlinor och bränslen gjorts, och en ekonometrisk input-output-modell som utifrån det genererat makroekonomiska resultat. Allt arbete har gjorts i dialog med akademi och fordons- och bränsleindustrin. Projektresultaten visar att med en ambitiös transportpolitisk agenda som innefattar fortsatt stöd till elektrifiering även för tunga transporter och betydande satsningar på att skala upp en hållbar inhemsk produktion av biobränslen baserad på restprodukter från skog- och pappersindustrin, så kan målen nås. Och tack vare att importerade fossila bränslen ersätts med inhemskt producerade, samt att billigare transporter och mer investeringar ger en efterfrågeskjuts i ekonomin, så kan detta löna sig för Sverige.

Studien ger solid bakgrundsinformation för de policybeslut som krävs för att nå en fossilfri vägtransportsektor i Sverige.

Sammanfattning

Projektnamn

20-Fifty

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

2 år 4 månader

Total budget

2 920 000 SEK

Partner

Cambridge Econometrics, Fores

Finansiärer

Energimyndigheten

Projektets webbplats

Koordinator

Evenemang

Extern press

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

13.Bekämpa klimatförändringarna
Ann-Charlotte Mellquist

Kontaktperson

Ann-Charlotte Mellquist

Senior Researcher

Läs mer om Ann-Charlotte

Kontakta Ann-Charlotte
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.