Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Vatten

MagBeW - Funktionaliserade magnetiska mikrosfärer för vattenrening

Detta projekt syftar till att utveckla ett nytt koncept för vattenrening med magnetiska mikrosfärer som erbjuder selektivt avlägsnande av ämnen för ett minskat utsläpp av föroreningar till miljön.

Syfte och mål

Detta projekt har utvecklat ett koncept för vattenrening med funktionaliserade magnetiska mikrosfärer som erbjuder selektivt avlägsnande av metalljoner för ett minskat utsläpp av föroreningar till miljön.

Utmaning

Den globala vattensituationen kräver ny innovativ teknik för att säkerställa en korrekt behandling av process och avloppsvatten. Ett växande antal föroreningar kommer in i vattenförsörjningen från mänsklig aktivitet: från traditionella föreningar som tungmetaller till framväxande mikroföroreningar, såsom läkemedelsrester och hormonstörande ämnen. Dessa föroreningar kan leda till skadliga effekter på människors hälsa och ekosystem.

Lösning

Genom att föra samman branschöverskridande kompletterande expertis inom områdena magnetisk nano- och mikroteknik, ytkemi och vattenrening, har projektpartnera utvecklat och testat nya typer av funtionaliserade magnetiska mikrosfärer för selektivt avlägsnande av tungmetalljoner från vatten. Konceptet har demonstrerats och genomförts i labbskala.

Effekt

Projektresultaten bidrar till framsteg i en mer effektiv borttagning av föroreningar i process- och avloppsvatten vilket bidrar till förbättrad miljövård och att nå Sveriges miljömål ´en giftfri miljö och minskad klimatpåverkan´, samt stärker Sveriges ledande position inom ett område som är av global angelägenhet.

Sammanfattning

Projektnamn

MagBeW

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektpart

Projektstart

Varaktighet

2015-11-01 -- 2018-03-31

Total budget

4.9 MSEK

Partner

RISE, Chalmers, IVL, Chalmers Industriteknik

Finansiärer

VINNOVA

Projektmedlemmar

Extern press

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

6.Rent vatten och sanitet
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
Christian Jonasson

Kontaktperson

Christian Jonasson

Senior scientist

+46 10 228 41 53

Läs mer om Christian

Kontakta Christian
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.