Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Bild

Livsmedelsacceleratorn - en kontaktskapare och lots

Livsmedelsacceleratorns funktion är att vara en oberoende kontaktskapare och lots. Vi erbjuder bland annat kostnadsfri rådgivning, nätverk och mötesplatser, workshops i affärsmodellering, seminarium, partnersökning och coachning.
Livsmedelsacceleratorn är en regional satsning för verksamheter inom livsmedelsbranschen i Västra Götaland.

Livsmedelsacceleratorn riktar sig till livsmedelsföretag (med upp till 250 anställda) och forskare i Västra Götaland. Vi förmedlar kontakt och stöttar samverkan med dessa parter samt med finansiärer och övriga innovationssystemet.

Vi hjälper företagen under hela tillväxtresan med aktiviteter som exempelvisbehovsanalyser, seminarier och behovsanpassadekompetensutvecklingsinsatser. Alltid med fokus på hållbar företagstillväxt. Aktuella teman är digitalisering, internationalisering och mervärdeskommunikation.

Styrkan i vår verksamhet ligger i det nätverk vi skapar, som vi bland annat kan nyttja till professionell matchmaking. Nätverken ger möjlighet till att förmedla erbjudanden och efterlysningar av affärer, teknik och utvecklingsarbete. De ger också möjlighet till kunskapsöverföring som kan bidra till ökad konkurrenskraft. Våra samverkanspartner finns både internt och externt, inom akademi och företag.Sammanfattning

Projektnamn

Livsmedelsacceleratorn

Status

Pågående

Område

Livsmedel

Region

Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Livsmedelsacceleratorn drivs som ett oberoende värdskap av RISE

Projektstart

Varaktighet

2017-2020

Finansiärer

Västra Götalandsregionen, Tillväxtverket

FN:s globala hållbarhetsmål

Hav och marina resurser
Ekosystem och biologisk mångfald
Ingen hunger
Hälsa och välbefinnande
Jämställdhet
Rent vatten och sanitet
Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Hållbar konsumtion och produktion

Projektets webbplats

Projektmedlemmar

Evenemang

Susanna Moore

Kontaktperson

Susanna Moore

Projektledare

+46 10 516 66 12
susanna.moore@ri.se

Läs mer om Susanna