Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Kundkorg livsmedel
Foto: Maria Holmkvist

Livsmedels­acceleratorn - en kontaktskapare och lots

Livsmedelsacceleratorn ska stärka innovationskraften för små och medelstora livsmedelsföretag i Västra Götaland. Vårt uppdrag är att bidra till att innovativa, hållbara och hälsosamma livsmedel når marknaden.

Vår funktion är att vara en oberoende kontaktskapare och lots med fokus på företagens och marknadens behov. Vi hjälper företagen under tillväxtresan och erbjuder bland annat rådgivning, nätverk och mötesplatser, kompetensutveckling och seminarier, lotsning till FoU-aktörer, akademi, privata företag, finansiärer och utlysningar samt partnersökning och coachning. 
 

Styrkan i vår verksamhet ligger i det nätverk vi skapar, som vi bland annat kan nyttja till professionell matchmaking. Nätverken ger möjlighet till att förmedla erbjudanden och efterlysningar av affärer, teknik och utvecklingsarbete. De ger också möjlighet till kunskapsöverföring som kan bidra till ökad konkurrenskraft. Våra samverkanspartner finns både internt och externt, inom akademi och företag.

Sammanfattning

Projektnamn

Livsmedels­acceleratorn

Status

Pågående

Region

Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Livsmedelsacceleratorn drivs som ett oberoende värdskap av RISE

Projektstart

Varaktighet

2024

Finansiärer

Västra Götalandsregionen

Projektets webbplats

Projektmedlemmar

Evenemang

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

2.Ingen hunger
3.Hälsa och välbefinnande
5.Jämställdhet
6.Rent vatten och sanitet
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
14.Hav och marina resurser
15.Ekosystem och biologisk mångfald