Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Växa ur burk

Livsmedels­acceleratorn - en kontaktskapare och lots

Livsmedelsacceleratorns funktion är att vara en oberoende kontaktskapare och lots. Vi erbjuder bland annat kostnadsfri rådgivning, nätverk och mötesplatser, workshops i affärsmodellering, seminarium, partnersökning och coachning.
Livsmedelsacceleratorn är en regional satsning för verksamheter inom livsmedelsbranschen i Västra Götaland.

Livsmedelsacceleratorn riktar sig till livsmedelsföretag (med upp till 250 anställda) och forskare i Västra Götaland. Vi förmedlar kontakt och stöttar samverkan med dessa parter samt med finansiärer och övriga innovationssystemet.

Vi hjälper företagen under hela tillväxtresan med aktiviteter som exempelvisbehovsanalyser, seminarier och behovsanpassadekompetensutvecklingsinsatser. Alltid med fokus på hållbar företagstillväxt. Aktuella teman är digitalisering, internationalisering och mervärdeskommunikation.

Styrkan i vår verksamhet ligger i det nätverk vi skapar, som vi bland annat kan nyttja till professionell matchmaking. Nätverken ger möjlighet till att förmedla erbjudanden och efterlysningar av affärer, teknik och utvecklingsarbete. De ger också möjlighet till kunskapsöverföring som kan bidra till ökad konkurrenskraft. Våra samverkanspartner finns både internt och externt, inom akademi och företag.Sammanfattning

Projektnamn

Livsmedels­acceleratorn

Status

Pågående

Region

Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Livsmedelsacceleratorn drivs som ett oberoende värdskap av RISE

Projektstart

Varaktighet

2017-2020

Finansiärer

Västra Götalandsregionen, Tillväxtverket

Projektets webbplats

Projektmedlemmar

Evenemang

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

2.Ingen hunger
3.Hälsa och välbefinnande
5.Jämställdhet
6.Rent vatten och sanitet
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
14.Hav och marina resurser
15.Ekosystem och biologisk mångfald
Susanna Moore

Kontaktperson

Susanna Moore

Projektledare

+46 10 516 66 12
susanna.moore@ri.se

Läs mer om Susanna