Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Växa ur burk

Livsmedels­acceleratorn - en kontaktskapare och lots

Livsmedelsacceleratorn arbetar för att stärka förutsättningarna för de små och medelstora livsmedelsföretag som finns i Västra Götaland för att skapa hållbar utveckling och tillväxt i Västra Götalands livsmedelsbransch.

Vår funktion är att vara en oberoende kontaktskapare och lots med fokus på företagens och marknadens behov. Vi hjälper företagen under hela tillväxtresan och erbjuder bland annat kostnadsfri rådgivning, nätverk och mötesplatser, kompetensutveckling och seminarier, lotsning till FoU-aktörer, akademi, privata företag, finansiärer och utlysningar samt partnersökning och coachning. 
Aktuella teman för året är hållbar produktion, hälsa & smak och digitalisering och automation.

Styrkan i vår verksamhet ligger i det nätverk vi skapar, som vi bland annat kan nyttja till professionell matchmaking. Nätverken ger möjlighet till att förmedla erbjudanden och efterlysningar av affärer, teknik och utvecklingsarbete. De ger också möjlighet till kunskapsöverföring som kan bidra till ökad konkurrenskraft. Våra samverkanspartner finns både internt och externt, inom akademi och företag.

Sammanfattning

Projektnamn

Livsmedels­acceleratorn

Status

Avslutat

Region

Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Livsmedelsacceleratorn drivs som ett oberoende värdskap av RISE

Projektstart

Varaktighet

2020

Finansiärer

Västra Götalandsregionen, Tillväxtverket

Projektets webbplats

Projektmedlemmar

Evenemang

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

2.Ingen hunger
3.Hälsa och välbefinnande
5.Jämställdhet
6.Rent vatten och sanitet
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
14.Hav och marina resurser
15.Ekosystem och biologisk mångfald