Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Ledningssystem för bättre medborgardialog

Intresset för medborgardialog växer och allt fler aktörer i samhällsbyggnadssektorn börjar involvera invånare i sina processer. RISE har studerat hur ett antal arkitektkontor, bostads- och fastighetsutvecklingsbolag leder och organiserar sitt arbete med medborgardialog och ser ett behov av mer formaliserade dialogledningssystem.

Projektet har haft som syfte att identifiera kritiska faktorer för ledning och organisering av dialogarbete, detta för att ge en bättre förståelse för hur verksamheter i samhällsbyggnadssektorn kan utveckla sitt dialogarbete ur ett strategiskt perspektiv. Vi ser att flera kritiska faktorer vid dialogarbete kan bemötas genom en högre grad av formalisering. Däribland ökad legitimitet, förbättrad uppföljning och erfarenhetsåterföring, högre grad av kvalitetssäkring och minskad sårbarhet.

I projektet har därför en modell av ett dialogledningssystem utvecklats med inspiration från kvalitetsledningsstandarden ISO 9001:2015 och standarden för innovationsledning SIS­CEN/TS 16555­1:2013. För verksamheter som vill förstärka sitt dialogarbete med ett mer formaliserat system tror vi att ett första steg är att testa och utvärdera idén – till exempel genom att använda modellen som en språngbräda. Ett nästa steg kan vara att utveckla grunderna till ett eget system, till exempel i samverkan med forskare som kan bidra med utvärdering och stöd. Det är emellertid viktigt att utgå ifrån insikten att inget system kan ersätta praktisk kunskap och erfarenhet.

 

Sammanfattning

Projektnamn

DIAMAP

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledare, forskare

Projektstart

Varaktighet

1 år

Finansiärer

CMB (Centrum för Management i Byggsektorn)

Projektets webbplats

Projektmedlemmar

Stefan Molnar

Kontaktperson

Stefan Molnar

Doktorand

Läs mer om Stefan

Kontakta Stefan

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.