Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
3D-printing av Safe at Seas RescueRunner

Large Scale Additive Manufacturing of RescueRunner by Safe at Sea

Syftet med LSAM-SAFE-projektet är att designa om samt tillverka Safe At Seas RescueRunner genom storskalig 3D-printing för att optimera med avseende på styrka och lättvikt. Materialet kommer vara ett kompositmaterial bestående av återvunna fiskenät (polyamid) och armeringsmaterial, t.ex. kolfiber eller glasfiber. 

Syftet med LSAM-SAFE-projektet är att utveckla en lättare design och mer hållbar produktion av havsräddningsfarkosten The RescueRunner, för Safe at Sea AB, samt ta steg mot en mer cirkulär värdekedja.

LSAM-SAFE kommer att uppfylla detta syfte genom att utveckla ett fiberförstärkt, återvunnet polymerkompositmaterial och utveckla en lättare RescueRunner-design med den hållbara metoden för storskalig additiv tillverkning (LSAM). RescueRunners miljöavtryck kommer att reduceras avsevärt under hela dess livstid eftersom projektet kommer att leda till en mer cirkulär tillverkningsram som producerar en mer hållbar komplex formad, högpresterande, höghastighetsskrovstruktur.

Projektet har följande mål: 1) utveckla och testa det mekaniskt återvunna materialet för additiv tillverkning, 2) skapa en lättare RescueRunner-design som ska skrivas ut med storskalig additiv tillverkning, 3) skriva ut RescueRunner i det experimentella återvunna materialet, och 4) främja den cirkulära ekonomin genom att återvinna havspolymeravfall till LSAM-råvara, samt utveckla kunskap, beräkna och visa värdet av cirkularitet och AM.

Sammanfattning

Projektnamn

LSAM-SAFE

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

2 år

Partner

Safe at Sea AB, Netovation AB

Finansiärer

Vinnova | SIP Lighter

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
Johan Landberg

Kontaktperson

Johan Landberg

Forsknings- och utvecklingsingenjör

+46 10 228 47 81

Läs mer om Johan

Kontakta Johan
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.