Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Garda kyrkas medeltida takkonstruktion, Gotland
Foto: Ylva Sandin

Kyrktaksprojektet

Hur påverkas våra allra äldsta takkonstruktioner av trä av klimatförändringar och energibesparingsåtgärder? Och hur kan man tänka vid förvaltning för att väga åtgärder mot kulturvärden? Det här projektet ska ge vägledning och visa goda exempel.

Syfte

Projektet sammanställer goda exempel kring hur medeltida kyrktak kan förvaltas för att klara klimatförändringar och uppnå en rimlig energieffektivitet med samtidig hänsyn till kulturhistoriska värden.

Utmaning

Sverige och Norge har ett världsunikt kulturarv av historiska träkonstruktioner: takkonstruktionerna i medeltida kyrkor. Det rör sig om imponerande, ofta dekorativt huggna, fribärande konstruktioner som har fungerat i upp till niohundra år. Vi ser nu att energibesparingsåtgärder och klimatförändringar direkt eller indirekt riskerar att utgöra ett hot mot de här konstruktionerna.

Klimatförändringarna kommer fortare än förväntat och åtgärder för energieffektivisering, energiomställning och klimatanpassning vidtas också fort. Det är oerhört angeläget att de åtgärder som genomförs varken skadar dessa unika konstruktioner tekniskt eller reducerar deras kulturhistoriska värden.

Lösning

En vägledning med goda exempel tas fram för att visa hur kulturvärden och klimatomställningsåtgärder kan balanseras för vårt äldsta bevarade träbyggande.

Vägledningen tas fram genom intervjuer och workshops med relevanta personer: kyrkvaktmästare, fastighetschefer, handläggare vid antikvariska myndigheter, timmermän/entreprenörer, konsulter och forskare.

Sammanfattning

Projektnamn

Kyrktaksprojektet

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektledare och deltagare

Projektstart

Varaktighet

2 år

Partner

NIKU

Finansiärer

Energimyndighetens forskningsprogram för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader

Koordinator

Projektmedlemmar

Evenemang

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
11.Hållbara städer och samhällen
Ylva Sandin

Kontaktperson

Ylva Sandin

Forskare

+46 10 516 53 34

Läs mer om Ylva

Kontakta Ylva
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.