Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Kylning av golv i grisstallar

Grisar är känsliga för värme och kan drabbas av värmestress om omgivningstemperaturerna blir för höga. Syftet med detta projekt är att undersöka effekterna av att kyla liggytan i slaktgrisboxar under den varma årstiden.

Grisars beteende påverkas bl.a. av deras termiska komfort som i sin tur kan påverka hur de väljer att nyttja de olika ytorna i den box de är inhysta i. Under den varma årstiden kan det vara svårt att ge grisarna tillräcklig svalka genom ökade lufthastigheter från ventilationssystemet. Konsekvenserna av detta kan bli att grisarna får ”omvänt gödslingsbeteende” dvs. gödslar på liggytan och ligger på det svalare dränerande golvet. Detta medför bl.a. att grisarna blir smutsigare, boxhygienen försämras samt att det krävs ökade arbetsinsatser för att hålla boxarna rena.

Vid alltför höga temperaturer finns även risk att grisarna drabbas av värmestress. Grisar har begränsade möjligheter att göra sig av med överskottsvärme pga. tjock underhud samt begränsat antal funktionella svettkörtlar. Värmestress påverkar djurens hälsa och välfärd negativt. Dessutom påverkas produktion, stallmiljö och arbetsmiljö negativt.  

Projektet kommer genomföras som en forskningsstudie i slaktgrisstallar genom att; 

  • Undersöka golvkylans effekt på den termiska miljön, slaktgrisarnas beteende, kyleffekt/eventuell värmestress 
  • Undersöka golvkylans effekt på grisarnas hälsa, välfärd och produktion
  • Undersöka golvkylans effekt på luftkvaliteten (ammoniak, luftburna bakterier och respirabla partiklar)

Lösningar som förbättrar stallmiljön minskar även negativ påverkan på omgivande miljö vilket gynnar samhället på flera sätt. 

 

Sammanfattning

Projektnamn

Kylning av golv i grisstallar

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projekledare

Projektstart

Varaktighet

3 år

Total budget

2 980 464 (S-JTI) + 57 100 (S-SGF)

Partner

SVA Statens Veternärmedicinska Anstalt

Finansiärer

Stiftelsen JTI, Stiftelsen Lantbruksforskning, Stiftelsen Svensk Grisforskning

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande
6.Rent vatten och sanitet
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
14.Hav och marina resurser
Cecilia Hagberg

Kontaktperson

Cecilia Hagberg

Forskare

+46 10 516 69 26

Läs mer om Cecilia

Kontakta Cecilia
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Cecilia Lindahl

Kontaktperson

Cecilia Lindahl

+46 10 516 69 38

Läs mer om Cecilia

Kontakta Cecilia
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.