Hoppa till huvudinnehåll
Search
Menu

Kunskapsöverföring för cirkulära affärsekosystem

Projektet syftar till att påskynda övergången till resursproduktiva cirkulära affärsmodeller för västsvenska textilier, möbler och bilaktörer.
Detta kommer att uppnås genom att överbrygga befintliga eller lovande cirkulära affärs-, design- och produktionslösningar mellan de tre branscherna genom att underlätta samarbete mellan aktörer.

Fokus i projektet ligger på hur en acceleration av resurseffektivisering kan åstadkommas. Det finns mycket kunskap som pekar på behovet att åstadkomma en resurseffektivitet på 80-90 % mot dagens användning för att möta de kritiska hållbarhetsutmaningarna vi ser här och nu och i en nära framtid.

De medverkande branscherna, textil, möbler och fordon, har utmanat den linjära affärsmodellen på olika sätt och med olika erfarenheter.

Syftet med projektet är att utnyttja de olika erfarenheter som företagen inom branscherna samlat på sig för att lära av varandra. Både i fråga om att identifiera affärsmöjligheter, överbrygga eller förutse barriärer och att identifiera nya affärsekosystem som är nödvändiga för att få till omställningen.

Som ramverk och för att konkretisera projektet för medverkande företag kommer vi att utgå ifrån processen för Framtidsadaptiv Design, som identifierat behovet av samverkan mellan affärslösning och produktdesign för att minska risken med cirkulära affärsmodeller. Därmed kommer företagen också att genom projektet öka sin kunskap och förmåga avseende design för cirkularitet samtidigt som processen och ramverket testas i ett reellt projekt. Genom medverkan från branschorganisationerna ges stora möjligheter till bred spridning av resultat och erfarenheter från projektet, vilket förväntas kunna bidra till stärkt konkurrenskraft och ökad innovationsförmåga hos regionens centrala styrkeområden. 

Projektet har tre målgrupper:

1. Cirkulära förändringsagenter i tillverkningsindustrin inom textil, möbel och fordonsindustri: Det är individer som arbetar med affärsutveckling, design, innovation, förändringsledning och miljöfrågor i organisationerna som har uppdrag att arbeta med att ta fram cirkulära affärserbjudanden och konceptuella designförslag.

2. Beslutsfattare: Resultatet kommer att ha stor bäring för beslutsfattare i tillverkningsföretag inom som skall fatta beslut om att finansiera och implementera cirkulära affärsmodeller.

3. Tillväxtföretag inom regionen: Spridning genom goda exempel, erfarenheter och lärdomar förväntas hjälpa tillväxtföretag att våga utmana sin befintliga affärsmodell och börja testa cirkulära lösningar i större utsträckning än vad som sker idag

Slutrapport

VGRREP~1.PDF (pdf, 15.7 MB)

Sammanfattning

Projektnamn

Kunskapsöverföring projekt

Status

Avslutat

Region

Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

15 månader

Finansiärer

Västra Götalandsregionen

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
Thomas Nyström

Kontaktperson

Thomas Nyström

Researcher

+46 73 079 58 21

Läs mer om Thomas

Kontakta Thomas
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.