Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Klimatsmart mat
Foto: Johan Wingborg

Kunskapskliv för klimatsmarta offentliga måltider

Genom projektet kommer offentliga måltidsverksamheter öka sin kunskap om hur matens klimatpåverkan kan minskas genom teoretisk och praktisk utbildning, genom erfarenhetsutbyte och workshops, samt genom att utveckla verktyg för arbetssätt och kommunikation.

Praktisk utbildning i växtbaserad matlagningsteknik och näringslära är en viktig del i projektet.

Syfte och mål

Syftet med projektet är att deltagande organisationer ska minska sin klimatpåverkan genom att ändra inköp av råvaror och minska matsvinnet. Målet är att organisationerna tillsammans ska minska klimatpåverkan med 13 procent.

Utmaning

Klimatpåverkan från samhället behöver minskas och förändringar behöver göras inom alla sektorer. Från maten vi äter finns en betydande del av dagens klimatpåverkan och här kan var och en göra skillnad.

Lösning

Varje dag serveras ca 3 miljoner offentliga måltider inom skola, vård och omsorg. Den mat som serveras har stor potential att påverka matval och livsstil i det övriga livet. I unga år grundläggs också matvanor som vi bär med oss hela livet. Den mat som serveras inom offentlig sektor utgör därför en viktig vägvisare för hållbara och hälsosamma matvanor. Genom att öka kunskapen om vilken mat som är bra ur klimatsynpunkt, men också god och hälsosam, rustar vi offentlig måltidsbransch för framtiden.  

Aktiviteter i projektet

  • Webbutbildning som finns framtagen av Västra Götalandsregionen om klimatsmart mat
  • Praktisk och teoretisk inspirationsutbildning i växtbaserad matlagning
  • Workshops om matsvinn, nudging och mer grönt på tallriken
  • Framtagning av kommunikationsmaterial
  • Coachning
  • Uppföljning av klimatavtryck

Effekt

Samhällsnyttan för detta projekt är att bidra till minskad klimatpåverkan från måltider som serveras i offentliga kök och utgöra vägvisare för hälsosamma och goda matvanor.

Resultat

Läs och ta del av framtaget material, om projektets resultat och erfarenheter på Måltid Sveriges webbsida, klicka här!

Sammanfattning

Projektnamn

Klimatkliv för offentliga måltider

Status

Avslutat

Region

Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Projektledning

Projektstart

Varaktighet

2018-2020

Partner

Västra Götalandsregionen, Ale kommun, Dals-Eds kommun, Falköpings kommun, Härryda kommun, Lidköpings kommun, Lilla Edets kommun, Munkedals kommun, Orust kommun, Åmåls kommun

Finansiärer

Naturvårdsverket, Klimatklivet, Västra Götalandsregionen

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Evenemang

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
Annie Svensson

Kontaktperson

Annie Svensson

Projektledare

+46 10 516 63 26

Läs mer om Annie

Kontakta Annie
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.