Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Kunskapsbehov för omställning till biobaserade byggnadsstommar

Det här projektet handlar om biobaserade byggnadsstommar och deras roll i ett hållbart samhällsbyggande.

Projektet samlar kunskaper och synliggör kunskapsbrister kring stommar av trä på tre olika områden: teknik, hållbarhet och cirkulär ekonomi.

En syntes över kunskaper och kunskapsbrister förväntas kunna leda till att välinformerade beslutsfattare kan bidra till en omställning av byggbranschen mot en bioekonomi - baserad på hållbart producerade förnybara råvaror.

Studiens övergripande vägledande frågeställningar är:

Vad vet vi idag om den tekniska prestandan och hållbarheten hos biobaserade stomsystem?

Hur kan biobaserade byggsystem förbättras med avseende på teknik och hållbarhet?

En omställning till en biobaserad samhällsekonomi diskuteras allt mer som en del i att minska klimatpåverkan och pressen på naturresurserna. För samhällsbyggnadsbranschen kan en del i en sådan omställning innebära att byta ut icke-förnybara byggmaterial mot förnybara. En speciell del rör materialen i stomsystemen. Satsningar har skett under de senaste decennierna för att trä ska bli ett självklart alternativ till andra stommaterial i högre byggnader men förändringen tar tid och innebär att det behövs teknikutveckling, utveckling av metoder för hållbarhetsanalyser, nya affärsmodeller, ändrade beteenden med mera.

Projektet samlar kunskaper och synliggör kunskapsbrister kring stommar av trä på tre olika områden: teknik, hållbarhet och cirkularitet.

Projektet vänder sig till beslutsfattare som kan påverka val av stommaterial i våra fastigheter: fastighetsutvecklare och byggare samt politiker tjänstemän som arbetar med hållbarhetsstrategier.

Projektet genomförs i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet

Sammanfattning

Projektnamn

Biobaserade byggnadsstommar

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledare och utförare

Projektstart

Varaktighet

2018-2020

Finansiärer

FORMAS

Projektmedlemmar

Ylva Sandin

Kontaktperson

Ylva Sandin

Forskare

Läs mer om Ylva

Kontakta Ylva

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.