Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Konsumetbeteenden vid omställning till cirkulär delningsekonomi (CONCISE)

Konsumentbeslut spelar en viktig roll i en framgångsrik övergång till en cirkulär ekonomi. Detta projekt undersöker hur konsumenter fattar beslut om delade inköp. (CONCISE)

Övergång från traditionell försäljning till modeller baserade på samköp förutsätter utökad support efter köpet, och djup förståelse för konsumenters motiv, betalningsvilja och användningsmönster av den gemensamt köpta produkten. Studier visar att 20% av svenskarna redan samäger något och ändå är fenomenet i princip okänt och inte heller underlättat av handeln och tillverkare.

Projektet CONCISE undersöker konsumentbeteende i testfall för att få fram bevis och kvantitativa beslutsmodeller för övergång till cirkulär ekonomi (CE). Utav de olika modellerna för delningsekonomi fokuserar det här projektet på samköp för att dela en produkt i en grupp.

Vi svarar till affärsbehov att reducera osäkerhet relaterad till konsumenters beteende och preferens inom samköpsbeslut genom att genomföra testfall, undersöka konsumentval och, slutligen, förutsäga konsumentbeslut genom valmodeller.

RISEs forskare, Agnieszka Hunka och Shiva Habibi, arbetar nära Coneeds AB och Husqvarna AB. Tillsammans kommer vi att undersöka konsumenters val och beteende på en plattform driven av Coneeds och Husqvarna. Emfas kommer att läggas på systematisk kartläggning av demografiska variabler, användningsmönster av samägda produkter och faktorer såsom tillit, betalningsvilja och köpmotiv. Forskningsgruppen är experter inom valmodeller och konsumentpsykologi.

Slutligen är målet att ge underlag för en upplyst övergång till CE och aktivera en kedjereaktion för verkliga förändringar i svenska konsumtionsmönster.

Transition from traditional sales to models based on joint purchases requires expanded after-sale support and in-depth knowledge of consumer motivations, willingness to pay and usage patterns of jointly bought items. Studies show that 20% of Swedes already co-own something and yet the phenomenon is neither tracked and nor supported by retailers and manufacturers. 

The project CONCISE addresses consumer behaviour in test business cases and builds quantitative market demand and consumer choice models to support transition to a circular economy (CE). Among multiple sharing economy scenarios, this project focuses on group purchases and shared ownership. 

We respond to business needs to reduce uncertainty related to customer behaviour and preferences in group purchases by running test cases, surveying consumer choices and, finally, predicting consumer decisions through choice models. 


RISE’s research team, Agnieszka Hunka and Shiva Habibi, works closely with Coneeds AB and Husqvarna AB to investigate consumer decisions and behaviour on a platform piloted by Coneeds and Husqvarna. Emphasis is given to the systematic assessment of demographic variables, usage patterns of co-owned items and factors such as trust, willingness-to-pay and purchase motives. The researchers are experts in choice modelling and consumer psychology. Ultimately, the goal is to facilitate an informed transition to CE and to trigger a ripple effect for real changes in Swedish consumption patterns.

Sammanfattning

Projektnamn

Konsumetbeteenden vid delningsekonomi

Status

Pågående

Region

Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Projektkordinator

Projektstart

Varaktighet

14 månader

Total budget

850000

Partner

Conneds (Ihopa), Husqvarna

Finansiärer

Vinnova

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

12.Hållbar konsumtion och produktion

Kontaktperson

Agnieszka Hunka

Senior Researcher

Läs mer om Agnieszka

Kontakta Agnieszka

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.