Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Konstnärliga inventioner i staden - följeforskning på Konst händer

RISE Stadsutveckling följer de konstnärliga interventionerna som genomförs i Hammarkullen i Göteborg, genom Statens konstråds satsning Äga Rum - Konst händer. Projektet är kopplat till renoveringen av Hammarbadet, med särskilt fokus på medskapande och hur konstnärliga processer kan bidra till detta.

RISE Stadsutveckling har varit engagerade i processen kring renoveringen av badet i Hammarkullen, Göteborg sedan 2013 genom EU-projektet EU-GUGLE, där RISE och Göteborgs stad SDF Angered arbetar tillsammans. Tillsammans med staden genomförde RISE ett antal workshops med brukare av Hammarbadet, samrådsaktiviteter som sedan kom att ligga till grund för en ansökan till Statens Konstråds satsning Konst händer. När konstprojektet sedan blev beviljat och påbörjades, skiftades RISEs roll till ett uppdrag att följeforska på Konst händer Hammarbadet. Vi har under processen särskilt intresserat oss för hur medskapande och människors delaktighet kan (eller inte kan) ta form genom en konstnärlig intervention, men också hur konstnären i sitt verk tolkar och gestaltar en plats och dess invånare. 

Mer om konstprojektet i Hammarbadet samt film med intervjuer: https://statenskonstrad.se/konst/konst-hander/hammarkullen-goteborg/


Sammanfattning

Projektnamn

Konstnärliga inventioner

Status

Pågående

Region

Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Följeforskare

Projektstart

Varaktighet

2016-2018

Finansiärer

Statens Konstråd

Projektets webbplats

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

11.Hållbara städer och samhällen

Kontaktperson

Jenny Lööf

Projektledare

Läs mer om Jenny

Kontakta Jenny

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.