Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Konfliktfylld dialog på internet

Konflikthantering, dialog och läsarengagemang i det nya medielandskape

Medierna är en central del av det demokratiska systemet och har en viktig uppgift att främja inkluderande offentliga samtal, särskilt i polariserade sammanhang. Projektet avser att via aktörsnära innovation stärka mediernas förmåga som inkluderande demokratiska arenor.

Den aktuella samhällsutmaningen som projektet riktat in sig på är en växande polarisering i det offentliga samtalet. Att polarisering i samhällsdebatten är synbar har lyfts tydligt av demokratiutredningen och polarisering mellan grupper omnämns som en särskild riskfaktor för demokratin. 

Projektet förväntas i sitt första steg resultera i fördjupade kunskaper om utmaningar, behov, omvärld och marknad samt ett nätverk av användare och intressenter för nästa innovationssteg. Effekter på sikt, efter ett steg 3-projekt, förväntas vara att medier ska kunna erbjuda trygga samtals-verktyg kring konfliktfyllda ämnen och att fler läsare, från fler grupper i samhället deltar i samtal över konfliktlinjer och i medieaktörers regi.

Projektet har fyra arbetspaket: Omvärldsanalys som fördjupar kunskapen om medierna som attraktiv arena för samtal, Behovsanalys och användarstudier i samarbete med läsargrupper och andra grupper i civilsamhället för att öka förståelse för användarens/läsarens perspektiv, Idéverkstad där tidiga koncept tas fram utifrån behovsanalys samt Planering inför större projekt.

I projektet samverkar RISE, Direktpress AB, Södertörns Högskola, Lindholmens Science Park och Ifrågasätt AB i ett konsortium som har spets inom medier, IKT, design, lokaljournalistik och utmaningar kring politiska nätdiskussioner.

Sammanfattning

Projektnamn

KOM

Status

Pågående

Region

Region Norrbotten, Region Skåne, Region Stockholm, Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

2019-12-31

Total budget

495 000

Partner

Direktpress AB, Lindholmen Science Park, Medier och Demokrati, Södertörns Högskola, Ifrågasätt AB

Finansiärer

Vinnova

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

5.Jämställdhet
16.Fredliga och inkluderande samhällen
Elin Hollström

Kontaktperson

Elin Hollström

Project manager

0730407743

Läs mer om Elin

Kontakta Elin
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.