Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
CompChallenge

Kompetensutveckling genom testbäddar för nya material och processer

För att öka användningen av svenska testbäddars tillverkningsexpertis och utrustning har materialrelaterade testbäddsnoder inom formning försetts med uppkopplade experiment som kan användas vid utbildning, fortbildning och interaktiva kunduppdrag.

Innovationer baserade på nya material och multimaterial är viktiga framgångsfaktorer för svensk industri. För att öka användningen av svenska testbäddars tillverkningsexpertis och utrustning har materialrelaterade testbäddsnoder inom formning försetts med uppkopplade experiment som kan användas vid utbildning, fortbildning och interaktiva kunduppdrag.

Testbädden LIGHTest stöttade också den innovationstävling som inledde Materialens år 2019, där "Den perfekta cykelpackningen" skulle tas fram.

Projektet startade med framtagning av uppkopplade experiment och tester vid testbäddens noder i Piteå och Olofström, i samarbete med leverantörer av givare och IT-lösningar. I samarbete med Chalmers utvecklades kursmoment som användes i Masterkursen Metals Forming and Welding.

Utvalda förslag till Innovationstävlingen fick stöd att tillverka prototyper av Havd Concept Center. Lösningarna omkonstruerades och hållbarhetsbedömdes via testbädden, som också bistod med materialval. Teknikspridning skedde både via demonstration av de uppkopplade testerna vid testbäddsnoderna, filmer, demovisningar och seminarier kopplade till tävlingen.

Effektmål: Ökat utnyttjande av testbäddar inom avancerad materialanvändning och formning. Uppkopplade experiment som bidrar till högskoleutbildning, industriella fortbildningskurser och interaktiva kunduppdrag inom formning och lättviktsmaterial.

 

Sammanfattning

Projektnamn

CompChallenge

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledare, koordinator

Projektstart

Varaktighet

1,5 år

Total budget

2 MSEK

Partner

Jernkontoret, RISE, Havd Group

Finansiärer

Vinnova

Koordinator

Projektmedlemmar

Evenemang

Se filmen om innovationstävlingen

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

5.Jämställdhet
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
Boel Wadman

Kontaktperson

Boel Wadman

Marknadschef

+46 70 780 61 80

Läs mer om Boel

Kontakta Boel
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.