Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Avfall av PET och polyester blir nytt material
Foto: Karin Lindqvist

Kemiskt återvunnen PET/polyester som råvara för additiv och ny polymer

Industrispill av polyester, använda spännband, produktionsspill av textil och PET förpackningar med etiketter, färg och film har materialåtervunnits genom depolymerisering. Produkten efter återvinning är en ren monomer, som kan bli råvara för syntes av additiv, men också användas som byggsten för ny PET-plast.

Avfall blir nytt material

Industrispill av polyester, insamlade och använda spännband, produktionsspill av textil och PET förpackningar med etiketter, färg och film har materialåtervunnits genom depolymerisering. Produkten efter depolymeriseringen är en ren monomer, byggstenen för ny PET-plast.  Efterföljande återpolymerisering av monomeren visar att den nya polymer som tillverkats kan användas för att spinna nya polyesterfibrer och vävas till textil, med egenskaper i nivå med nytillverkad. Monomer har också använts för att tillverka mjukgörare till golvmattor.

Stora miljövinster

Resultaten är ett tydligt exempel på hur materialresurser kan utnyttjas cirkulärt med stora miljömässiga besparingar. Klimatpåverkan kan minskas från 1,8 till 0,5 kg CO2 -eq/ kg monomer då man går över från fossil råvara till avfall som råvara. Verkligt avfall har använts som råvara i de praktiska försöken och lösningsmedlet har renats och återanvänts i processen, med lyckade resultat. Detta ger förutsättningarna för att ta processen till pilot- och industriell skala.

Återvinning blir produktion

Uppskalning innebär att själva återvinningsprocessen är en produktion av monomeren bishydroxy etylterftalat, BHET. Den kan sedan användas som råvara för nya produkter som tex mjukgörare eller till ny PET-plast. Det blir ett exempel på cirkulärt materialutnyttjande när råvaran för produktionen av monomer utgörs av avfall som industrispill eller post-konsument förpackningar. I nästa steg behöver också uttjänta produkter av PET eller polyester finnas med som råvara. Processen ger en lösning på problemet att värdefulla materialresurser skickas till förbränning.

Sammanfattning

Projektnamn

Kem ÅV PET

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

projektledare

Projektstart

Varaktighet

2020-06-15

Total budget

3 714 000 SEK

Partner

Axfoundation, Axfood, Axel Johnson International, Diab Group, Nexam Chemicals, National Högsäter, Sporda Nonwoven, Recyctec , Perstorp , Tarkett, FTI, Didriksons Regnkläder, FOV Fabrics

Finansiärer

RE:Source

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
Karin Lindqvist

Kontaktperson

Karin Lindqvist

Forskare

+46 70 780 62 62

Läs mer om Karin

Kontakta Karin
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.